Menu Close

Sự nhìn nhận

Sự nhìn nhận

CASE and Disability Rights California xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những cá nhân sau đây vì sự hỗ trợ của họ trong việc soạn cuốn sổ tay này. Sự cam kết, hợp tác và tinh thần tốt của họ được đánh giá rất cao.

Người biên tập: Joseph Feldman and Taymour Ravandi
Người đóng góp: Dale Mentink and Robert Borrelle
Hỗ trợ kỹ thuật: Tony Rubino, Roberto Rodriguez, Katie Frias, and Kathleen Rossow

PHÉP VIẾT của Liên minh Cộng đồng về Giáo dục Đặc biệt (CASE) và Quyền của Người khuyết tật California phải được xin sao chép các tài liệu có trong Quyền và Trách nhiệm Giáo dục Đặc biệt.

Những tài liệu này dựa trên luật giáo dục đặc biệt và quyết định của tòa án có hiệu lực tại thời điểm xuất bản. Luật giáo dục đặc biệt của Liên bang và Tiểu bang có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về cơ quan pháp lý liên tục của bất kỳ thông tin nào trong sổ tay, hãy liên hệ với CASE, Disability Rights California, hoặc một nguồn pháp lý trong cộng đồng của bạn.