Menu Close

(1.17) Vụ kiện Tòa Án Tối Cao Endrew F. là gì? Tại sao đây lại là quyết định giáo dục đặc biệt quan trọng?

(1.17) Vụ kiện Tòa Án Tối Cao Endrew F. là gì? Tại sao đây lại là quyết định giáo dục đặc biệt quan trọng?

Endrew F. đề cập đến quyết định của Tòa Án Tối Cao năm 2017 làm rõ tiêu chuẩn của giáo dục công miễn phí và phù hợp (FAPE) theo IDEA.  Tên đầy đủ của vụ kiện này là Endrew F. v. Douglas County School District, 137 S. Ct. 988 (U.S. 2017).

Vụ kiện liên quan đến một trẻ mắc chứng tự kỷ, Endrew, được ghi danh vào trường công lập ở Colorado từ mẫu giáo đến lớp bốn.  Mặc dù em đã có chương trình giáo dục cá nhân (IEP) mới mỗi năm nhưng các IEP hoàn toàn giống nhau về mục tiêu và dịch vụ.  Endrew đã không tiến bộ về giáo dục hoặc chức năng.

Khi Học Khu phát triển IEP cho năm học lớp 5 của Endrew, một lần nữa, IEP được cung cấp dưới dạng FAPE, tương tự như các IEP trước đây của em.  Lần này, phụ huynh của em đã từ chối lời đề nghị và đưa Endrew ra khỏi các trường công lập. Họ đã đưa em ấy vào trường dành cho trẻ tự kỷ. Em đã bắt đầu đạt được những tiến bộ đáng kể trong cả thành tích giáo dục và kỹ năng thích nghi của mình.

Phụ huynh của Endrew đã tìm cách đòi bồi hoàn tài chính cho các chi phí của việc xếp lớp ở trường tư bằng cách nộp đơn yêu cầu phiên điều trần theo thủ tục pháp lý.  Họ khẳng định rằng việc xếp lớp mới là cần thiết để Endrew nhận được FAPE.

Quyết định của phiên điều trần hành chính được xác định là chống lại phụ huynh, kết luận rằng đề nghị IEP của Học Khu là phù hợp. Phụ huynh đã kháng cáo lên tòa án khu vực liên bang nhưng tòa án đã ủng hộ quyết định của phiên điều trần. Tiếp theo, các phụ huynh đã kháng cáo lên Tòa Phúc Thẩm Khu Vực 10. Kháng cáo đó cũng không thành công. Khu Vực 10 đã phán quyết rằng một IEP được coi là đầy đủ theo IDEA nếu IEP đó được tính toán để mang lại một số lợi ích giáo dục mà “chỉ đơn thuần là nhiều hơn mức tối thiểu”. Tòa án xác định rằng Endrew đã không bị từ chối FAPE vì IEP của em đã được thiết kế đủ để cho phép em đạt được một số tiến bộ, và điều đó là đủ theo tiêu chuẩn được thiết lập bởi U.S. Supreme Court in Board of Education of the Hendrick Hudson Central School District v. Rowley, 458 U.S.C. 176 (U.S. 1982). Rowley là vụ kiện đầu tiên mà Tòa Án Tối Cao phán quyết về vấn đề IDEA.

Phụ huynh của Endrew đã kháng cáo lên Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ. Trong một quyết định quan trọng, tòa án tối cao đã đồng ý với phụ huynh của Endrew. Tòa Án bác bỏ hoàn toàn tiêu chuẩn của Khu Vực 10, tuyên bố rằng chương trình giáo dục mang đến sự tiến bộ “chỉ đơn thuần là nhiều hơn mức tối thiểu” cho trẻ từ năm này sang năm khác thì “khó có thể được cho rằng là đã cung cấp một chương trình giáo dục”. Theo Tòa Án, tiêu chuẩn chính xác của FAPE là liệu học khu có đưa ra “một IEP được tính toán hợp lý để cho phép trẻ có tiến bộ phù hợp trong hoàn cảnh của trẻ” hay không. Tòa Án Tối Cao lưu ý rằng IDEA nhằm mục đích giáo dục học sinh ở tất cả các loại phổ khuyết tật và do đó, tiến bộ phù hợp phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của học sinh, chức năng hiện tại của trẻ, cũng như nhu cầu giáo dục cụ thể. Tuy nhiên, trẻ phải có cơ hội đạt được những mục tiêu mang tính thách thức và tham vọng thông qua IEP. [Xem Endrew F. 137 S. Ct. at 990.]