Menu Close

(1.91) Ai hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt theo danh mục “khiếm khuyết sức khỏe khác”?

(1.91) Ai hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt theo danh mục “khiếm khuyết sức khỏe khác”?

Học sinh đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt theo danh mục này có sức lực, sức sống hoặc sự tỉnh táo hạn chế, (bao gồm cả sự cảnh giác cao độ đối với các kích thích từ môi trường, dẫn đến sự tỉnh táo hạn chế đối với môi trường giáo dục) do các vấn đề sức khỏe mãn tính hoặc cấp tính bao gồm, nhưng không giới hạn ở: bệnh tim, ung thư, bệnh bạch cầu, sốt thấp khớp, bệnh thận mãn tính, xơ nang, hen suyễn, động kinh, nhiễm độc chì, tiểu đường, bệnh lao và các bệnh truyền nhiễm khác, rối loạn máu, chẳng hạn như thiếu máu hồng cầu hình liềm và bệnh máu khó đông, viêm thận, rối loạn thiếu tập trung hoặc rối loạn tăng động giảm chú ý, hội chứng Tourette, mà gây ảnh hưởng bất lợi đến năng lực học tập của học sinh. [34 C.F.R. Sec. 300.8(c)(9); 5 C.C.R. Sec. 3030(f).] “Ảnh hưởng bất lợi” tới kết quả học tập có thể được đo lường bằng điểm số của học sinh nhưng cũng có thể bao gồm việc xem xét các cách khác, trong đó tình trạng của học sinh ảnh hưởng đến các hoạt động trong trường học của trẻ. Xem Chương 14, Thông Tin về Quyền của Học Sinh có Tình Trạng Sức Khỏe Nghiêm Trọng.