Menu Close

(1.98) Con tôi cần dùng thuốc trong thời gian ở trường. Trường học phải hỗ trợ gì để đảm bảo thực hiện được việc đó? Con tôi có thể tự sử dụng thuốc không?

(1.98) Con tôi cần dùng thuốc trong thời gian ở trường. Trường học phải hỗ trợ gì để đảm bảo thực hiện được việc đó? Con tôi có thể tự sử dụng thuốc không?

Luật tiểu bang quy định rằng học khu có thể sử dụng y tá trường học hoặc những người khác để hỗ trợ học sinh dùng thuốc nếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được ủy quyền của học sinh chỉ định phương pháp, số lượng và thời gian cho dùng thuốc (và bất kỳ thông tin liên quan nào khác theo yêu cầu của trường); và nếu phụ huynh cung cấp yêu cầu bằng văn bản cho việc hỗ trợ này. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được ủy quyền là người được cấp phép kê đơn thuốc ở California. [5 C.C.R. Secs. 600 & 601(a); Cal. Ed. Code Sec. 49423.]

Con quý vị có thể mang theo và tự dùng epinephrine tự động tiêm theo toahoặc thuốc hen suyễn dạng hít cho bệnh hen suyễn nếu học khu nhận được một số tuyên bố nhất định bằng văn bản từ quý vị và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con quý vị. Tuyên bố của bác sĩ hoặc bác sĩ phẫu thuật của học sinh sẽ bao gồm tên, phương pháp, liều lượng và lịch trình thời gian dùng thuốc. Quý vị sẽ được yêu cầu chấp thuận bằng văn bản cho con quý vị tự dùng thuốc và nhân viên nhà trường để liên lạc trực tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con quý vị. [Cal Ed. Code Secs. 49423(a) and (b)(2).] Ngoài ra, học khu có thể cung cấp dụng cụ tiêm tự động epinephrine cho nhân viên được đào tạo để cung cấp hỗ trợ y tế khẩn cấp cho những người gặp phải phản ứng phản vệ. [Cal. Ed. Code Sec. 49414(a).]

Ngoài ra, nếu con quý vị bị tiểu đường và có thể tự kiểm tra và theo dõi mức đường huyết, trẻ sẽ được phép kiểm tra mức đường huyết của mình và tự chăm sóc bệnh tiểu đường tại trường theo yêu cầu bằng văn bản của quý vị. Việc này có thể diễn ra trong lớp học hoặc bất kỳ khu vực nào khác trong trường, trong bất kỳ hoạt động nào liên quan đến nhà trường và (theo yêu cầu cụ thể của quý vị) ở một địa điểm riêng tư. Quý vị cũng sẽ cần phải cung cấp ủy quyền từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của trẻ. [Cal. Ed. Code Sec. 49414.5(c).] Xem Chương 14, Thông Tin về Quyền của Học Sinh có Tình Trạng Sức Khỏe Nghiêm Trọng.