Menu Close

(16.19) តើ​ស្ថានភាព​សុខភាព​មួយ​ចំនួន​ដែល​បានរ៉ាប់រង​ជាទូទៅដោយ​ផ្នែក​ 504 មានអ្វីខ្លះ​ ហើយតើ​សេវា​ជំនួយ​​អ្វីខ្លះ​ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់​កុមារ​​​ដែលមានស្ថានភាព​សុខភាពណាមួយ?

(16.19) តើ​ស្ថានភាព​សុខភាព​មួយ​ចំនួន​ដែល​បានរ៉ាប់រង​ជាទូទៅដោយ​ផ្នែក​ 504 មានអ្វីខ្លះ​ ហើយតើ​សេវា​ជំនួយ​​អ្វីខ្លះ​ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់​កុមារ​​​ដែលមានស្ថានភាព​សុខភាពណាមួយ?

កុមារម្នាក់ដែលមានស្ថានភាព​សុខភាព​មួយចំនួន​​ អាច​នឹង​មានលក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់​គ្រាន់​ក្រោមផ្នែក​ 504 ប្រសិនបើ​ស្ថានភាព​នេះរឹតត្បិត​ទូទៅ​ឲ្យគាត់ស្ថិតក្នុង​សកម្មភាព​មុខងារ​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​ជីវិត​ដូចជា​ការ​ដក​ដង្ហើម មុខងារ​ផ្លូវដង្ហើម មុខងារ​​​ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ​ ការផ្ចង់ស្មារតី ការថែទាំ​ខ្លួនឯង និង​ការសិក្សា​។ [42 U.S.C. Sec. 12102(2)(B)-(4)(E).] ស្ថានភាព​នានា​ដូចជា​ជំងឺ​ទឹកនោមផ្អែម ជំងឺហឺត ប្រតិកម្ម​ទៅ​នឹង​ចំណីអាហារ​ ប្រតិកម្ម​ទៅនឹង​មជ្ឈដ្ឋាន​ (ភាព​ងាយទទួលរង​ប្រតិកម្ម​ទៅ​នឹង​​សារធាតុ​​គីមីចម្រុះ​) ជំងឺ​ឆ្កួតជ្រូក និង​ជំងឺ​ភាព​មិនប្រក្រតីនៃ​ការ​ផ្ចង់​ស្មារតី (ADHD) ស្ថានភាព​ទាំងនេះ​ត្រូវបានរ៉ាប់រង​ជាទូទៅដោយផ្នែក​ 504 នៅពេលមាន​ភស្តុតាង​បង្ហាញ​ថា​​ស្ថានភាព​នោះ​រឹតត្បិត​លើ​សមត្ថភាព​របស់កុមារ​នៅក្នុង​ការ​បំពេញ​សកម្មភាព​មុខងារ​សំខាន់ៗ​នៅក្នុងជីវិត​ បើ​ធៀប​ទៅនឹង​កុមារផ្សេងទៀត​ដែលមានវ័យដូចគ្នា​នៅក្នុងចំនួន​ក្រុមកុមារទូទៅ​។​ [28 C.F.R. Sec. 35.108(d)​(1)​(v).] ស្ថានភាព​ទាំងនេះ​ ក៏អាច​ឲ្យកុមារណាម្នាក់​មាន​លក្ខណៈសម្បត្តិ​គ្រប់​គ្រា​ន់​​ទទួលបាន​កម្មវិធី​ IEP ក្រោម​ប្រភេទ​ចំណាត់ថ្នាក់​នៃភាព​ចុះខ្សោយ​ផ្នែកសុខភាព​ផ្សេងៗ (OHI)​ នៃ​ច្បាប់​ IDEA ផងដែរ​។ មើល​ជំពូក 3 ព័ត៌មាន​ស្តីពីលក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​​លើ​សិទ្ធិទទួលបាន​​​។

នៅពេលណា​កុមារម្នាក់​មានសិទ្ធិទទួលបានក្រោមផ្នែក​ 504 សាលារៀន​របស់​គាត់​មាន​កាតព្វកិច្ច​ជាទូទៅ​ដើម្បី​ធានា​ថា​គាត់​មាន​ឱកាស​ស្មើភាព​ក្នុងការទទួលបាន​អត្ថប្រយោជន៍ដូចគ្នា និង​ចូលរួមទៅក្នុង​កម្មវិធី​ដូចគ្នា​ជាមួយនឹង​មិត្តរួមថ្នាក់​របស់​គាត់​ដែលគ្មានពិការភាព​ ផ្អែកលើមូលដ្ឋានស្មើភាព​គ្នា​។​ [34 C.F.R.Sec.104.4.] ការិយាល័យ OCR បាន​ជឿជាក់ថា​សាលារៀន​មាន​កាតព្វកិច្ច​​ក្រោមផ្នែក​ 504 ក្នុង​ការចាត់វិធានការ​ដើម្បី​ឲ្យ​​មជ្ឈដ្ឋានសាលារៀន​មានសុវត្ថិភាព​សម្រាប់សិស្ស​ដែល​​​មានពិការភាព​​ ដូចគ្នាទៅនឹង​សិស្ស​ដែល​គ្មាន​ពិការ​ភាព​ដែរ​។ [Washington (NC) Montessori Pub. Charter Sch., 60 IDELR 79 (OCR 2015).] ម្យ៉ាងទៀត​ សាលារៀន​ត្រូវតែ​ធានា​ថាសិស្ស​ដែលមានពិការភាព​ មិនត្រូវ​បាន​ដកចេញ​​ពី​កម្មវិ​ធី​ ថ្នាក់រៀន ឬ​សកម្មភាព​សិក្សា​បន្ថែម​ណាមួយ​ឡើយ​ ដោយសារតែ​ពិការ​ភា​ព​របស់​​​ពួកគេ​ ប្រសិនសេវាជំនួយ​សមស្រប​ និង​សមរម្យ​ដែល​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​តម្រូវ​ការពិការភាព​របស់ពួកគេ​ អាច​ត្រូវបានអនុវត្ត​​ដើម្បីធានា​នូវ​ការចូលរួម​របស់ពួក​គេ​ប្រកប​ដោយសុវត្ថិភាព​និង​ប្រសិទ្ធភាព​។​ [Bethlehem (NY) Cent. Sch. Dist.,52 IDELR 69 (OCR 2009); Donegal (VA) Sch Dist., 66 IDELR 231 (OCR 2015).]

បន្ថែម​ពីលើភារកិច្ច​​របស់ខ្លួនក្នុងការ​បង្កា​ការរើសអើង​ដោយផ្អែកលើ​មូលដ្ឋាន​ពិការភាព មណ្ឌលសិក្សា​ធិការ​​ត្រូវ​តែ​ធ្វើការកំណត់​លក្ខណៈបុគ្គល​នូវ​ផលប៉ះនៃ​ស្ថានភា​ព​សុខភាព​ទៅលើកុមារ​​ និង​កំណត់នូវ​សេវា​ជំនួយ និង​សេវាកម្មផ្សេងៗ​នៅក្នុងផែនការ​ 504 ដែលនឹង​ធានា​នូវ​​ការ​ទទួលបានការអប់រំ FAPE របស់​គាត់​ ក៏ដូចជា​ការចូលរួមរបស់គាត់​ទៅក្នុងកម្មវិធី​ និង​សកម្មភាព​របស់​មណ្ឌលសិក្សា​ធិការ​។​ [34 C.F.R. Sec. 104.35.] សេវាជំនួយ​ដូចខាងក្រោម​ ត្រូវបាន​ចាត់ទុក​ថា​​មានភាព​សមស្រប និង​សមរម្យ​​សម្រាប់​ស្ថានភាព​សុខភាព​​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្រោម​ផ្នែក​ 504។

ជំងឺ​ទឹកនោមផ្អែម

 1. ការផ្តល់​ថ្នាំអាំង​ស៊ុយលីន​ នៅពេលសិស្ស​មិនអាច​ចាក់ថ្នាំដោយខ្លួន​ឯងបា​ន។ [Duval County (FL) Pub. Schs., 113 LRP 27887 (OCR 04/19/13).]
 2. ការ​ផ្តល់ថ្នាំអាំងស៊ុយលីល និងថ្នាំ​​គ្លុយកាកុង​ និងការ​គណនាសេតូន​នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច​សិក្សា​។[Clayton County (GA) Sch. Dist., 52 NDLR 170 (OCR 2015).]
 3. ការបង្កើតព័ត៌មានអាហារូបត្ថម្ភ​សម្រាប់​អាហារថ្ងៃ​ត្រង់នៅសាលា​រៀន​ [Rudyard (MI) Area Schs.,115 LRP 10469 (OCR 10/19/14).]
 4. ការដំឡើងប្រអប់​ផត​​បញ្ចូលថ្នាំអាំងស៊ុយលីនសម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​អាំងស៊ុយ​​លីន​ [Prince William County (VA) Pub. Schs., 69 IDELR 168 (OCR 2016).]
 5. ការផ្តល់​ថ្នាំ​អាំងស៊ុយលីន​ និង​ការផ្តល់អាហារ​សម្រន់​នៅលើ​រថយន្ត​ក្រុង​​របស់សាលា​ [Bryan County (GA) Schs., 69 IDELR 43 (OCR 2016.]

ជំងឺ​ហឺត​

 1. ការជួយ​ដល់ការប្រើប្រាស់​បំពង់ហឺត ឬ​ការផ្តល់ឱសថ​ [Pueblo (CO) Sch. Dist. 60, 60 IDELR 25 (OCR 2012).]
 2. ការផ្តល់​ការដឹកជញ្ជូន​​ទៅកាន់​សាលា​រៀន​។ [Duval County (FL) Pub. Schs., 68 IDELR 282 (OCR 2016)]
 3. ការបង្កើត​ផែនការសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់សុវត្ថិភាព​ និង​ការ​ផ្តល់ដំណឹង​​​ដល់បុគ្គលិក​សាលា​អំពី​វិធាន​ការ​​​ដែលត្រូវអនុវត្ត​ក្រោមផែនការនេះ​។ [Encinita (CA) Union Sch. Dist., 114 LRP 23545 (OCR  01/29/14).] ;
 4. ការអនុញ្ញាតឲ្យសិស្ស​ប្រើ​ម្ជុលស្វ័យប្រវត្តិ​ចាក់​​ថ្នាំ​អេពីណេព្រីន [Franklin County (TN) Pub. Schs., 52 IDELR 143 (OCR 2009).] ;
 5. ការហាមមិនឲ្យមាន​វត្តមាន​សារធាតុ​មួយចំនួន​ដូចជា​សណ្តែកដី ឬ​ផលិតផល​សណ្តែកដី​នៅក្នុង​ថ្នាក់​រៀន​​។ [South Windsor (CT) Pub. Schs., 49 IDELR 107 (OCR 2007).]
 6. ការដំឡើង​កន្លែងលាងដៃ​ក្រៅថ្នាក់រៀន​។​ [Encinitas (CA) Union Schs. Dist., 114 LRP 23545, (OCR 01/29/14).]
 7. ប្រាប់ដល់បុគ្គលិក​អាហារដ្ឋាន​​អំពីការរឹតត្បិត​លើចំណីអាហារ​។ [Henry County (MO) R-I Sch. Dist.,52 IDELR 233 (OCR 2009).]

ប្រតិកម្ម​ចំណីអាហារ​ 

 1. ការបង្កើត​ផែនការសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់សុវត្ថិភាព​ និង​ការ​ផ្តល់ដំណឹង​​ដល់បុគ្គលិក​សាលា​អំពី​វិធាន​ការ​​​​ដែលត្រូវអនុវត្ត​ក្រោមផែនការនេះ​។ [Encinita (CA) Union Sch. Dist., 114 LRP 23545 (OCR  01/29/14).]
 2. ការអនុញ្ញាតឲ្យសិស្ស​ប្រើ​ម្ជុលស្វ័យប្រវត្តិ​ចាក់​​ថ្នាំ​អេពីណេព្រីន [Franklin County (TN) Pub. Schs., 52 IDELR 143 (OCR 2009).]
 3. ការហាមមិនឲ្យមាន​វត្តមាន​សារធាតុ​មួយចំនួន​ដូចជា​សណ្តែកដី ឬ​ផលិតផល​សណ្តែកដី​នៅក្នុង​ថ្នាក់​រៀន​​។ [South Windsor (CT) Pub. Schs., 49 IDELR 107 (OCR 2007).]
 4. ការដំឡើង​កន្លែងលាងដៃ​ក្រៅថ្នាក់រៀន​។​ [Encinitas (CA) Union Schs. Dist., 114 LRP 23545, (OCR 01/29/14).] 
 5. ប្រាប់ដល់បុគ្គលិក​អាហារដ្ឋាន​​អំពីការរឹតត្បិត​លើចំណីអាហារ​។ [Henry County (MO) R-I Sch. Dist.,52 IDELR 233 (OCR 2009).]

ប្រតិកម្ម​ទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋាន (ភាព​ងាយទទួលរងប្រតិកម្មទៅនឹងសារធាតុ​​គីមីចម្រុះ)

 1. ការត្រួតពិនិត្យ​តាមដានដោយ​គិលានុប្បដ្ឋាកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់​
 2. ការបង្កើត​ពិធីសារ​ដែលធានា​នូវ​លទ្ធភាព​ក្នុងការ​ប្រើប្រាស់​អុកស៊ីសែន​
 3. ការអនុវត្ត​ពិធីសារ​សង្គ្រោះបន្ទាន់​។

          [Stafford County (VA) Pub. Schs., 70 IDELR 164 (OCR 2017).]

ជំងឺឆ្កួតជ្រូក​

 1. ការផ្តល់ជំនួយ​ដោយមានការបណ្តុះ​បណ្តាល​ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ​ដើម្បី​ដោះស្រាយបញ្ហាដំណាក់​កាលជំងឺ​ពេល​មាន​​​​ការប្រកាច់​។​

          [Yakima (WA) Sch. Dist. No. 7, 64 IDELR 53 (OCR 2014).]

ជំងឺ​ពោះវៀនធំគ្មានសរសៃ​ប្រសាទ (Hirschsprung’s Disease)

 1. ការផ្តល់ជំនួយ​ជាមួយនឹង​ការប្រើថង់ភ្ជាប់ទៅនឹងពោះវៀនធំ​ (colostomy bag)។​

[Alachua County (FL) Sch. Dist., 52 IDELR 204 (OCR 2009).]

ការដាក់បំពុង​សុង​អាហារ

 1. ការផ្តលជូនការដាក់បំពុងសុងអាហារនៅក្នុងថ្នាក់រៀន​។

[Huntsville (AL) City Schs., 73 IDELR 270 (OCR 2018).]

ជំងឺ ADD/ADHD

 1. ការផ្តល់​ឱសថអំឡុង​ថ្ងៃសិក្សា​នៅសាលា​។​

[Letter to Mentink, 19 IDELR 1127 (OCR 1993).]