Menu Close

(16.8) “Có tiền sử mắc khiếm khuyết” và “được coi là mắc khiếm khuyết” có nghĩa là gì?

(16.8) “Có tiền sử mắc khiếm khuyết” và “được coi là mắc khiếm khuyết” có nghĩa là gì?

Có tiền sử mắc khiếm khuyết có nghĩa là có tiền sử, hoặc bị phân loại sai là mắc, khiếm khuyết về thể chất hoặc tâm thần làm hạn chế đáng kể một hoặc nhiều hoạt động chính trong cuộc sống. Các điều chỉnh hợp lý có thể phù hợp đối với một người có tiền sử mắc khiếm khuyết khi cần thiết và liên quan đến tình trạng khuyết tật trong quá khứ.

Được coi là mắc khiếm khuyết có nghĩa là bị phân biệt đối xử vì khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần trên thực tế hoặc nhận thức, cho dù khiếm khuyết đó có làm hạn chế đáng kể hay được coi là hạn chế đáng kể, một hoạt động chính trong cuộc sống, ngay cả khi thực thể có thể biện hộ cho các hành động phân biệt đối xử bị cáo buộc. [28 C.F.R. Sec. 35.108(a)(1)(iii).]