Menu Close

(16.7) Đâu là một vài ví dụ về “khiếm khuyết làm hạn chế đáng kể một hoạt động chính trong cuộc sống”?

(16.7) Đâu là một vài ví dụ về “khiếm khuyết làm hạn chế đáng kể một hoạt động chính trong cuộc sống”?

Các ví dụ về khiếm khuyết làm hạn chế đáng kể một hoạt động chính trong cuộc sống bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

(1)  Điếc làm hạn chế đáng kể thính giác;

(2)  Mù làm hạn chế đáng kể thị giác;

(3)  Khuyết tật trí tuệ làm hạn chế đáng kể chức năng não;

(4)  Thiếu một phần hoặc hoàn toàn các chi hoặc khiếm khuyết vận động đòi hỏi phải sử dụng xe lăn làm hạn chế đáng kể chức năng hệ cơ xương;

(5)  Tự kỷ làm hạn chế đáng kể chức năng não;

(6)  Ung thư làm hạn chế đáng kể sự phát triển của tế bào bình thường;

(7)  Tình trạng bại não làm hạn chế đáng kể chức năng não;

(8)  Bệnh tiểu đường làm hạn chế đáng kể chức năng nội tiết;

(9)  Động kinh, loạn dưỡng cơ và đa xơ cứng làm hạn chế đáng kể chức năng thần kinh;

(10)  Nhiễm Virus Suy Giảm Miễn Dịch Ở Người (Human Immunodeficiency Virus, HIV) làm hạn chế đáng kể chức năng miễn dịch; và

(11)  Rối loạn trầm cảm nặng, rối loạn lưỡng cực, rối loạn căng thẳng sau chấn thương, chấn thương sọ não, rối loạn ám ảnh cưỡng chế và tâm thần phân liệt làm hạn chế đáng kể chức năng não.

Những khuyết tật/tình trạng này có thể làm hạn chế đáng kể một hoạt động học tập chính trong cuộc sống của trẻ.