Menu Close

(9.28) ខ្ញុំជាជីដូនជីតារបស់សិស្សនៅ​ក្នុង​ការអប់រំពិសេស ហើយកុមារ នោះ​​រស់នៅជាមួយខ្ញុំ។ តើខ្ញុំត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដើរតួនាទី​ជា “ឪពុកម្តាយ” នៅក្នុងកិច្ច​ដំណើរការអប់រំពិសេសដែរឬទេ?

(9.28) ខ្ញុំជាជីដូនជីតារបស់សិស្សនៅ​ក្នុង​ការអប់រំពិសេស ហើយកុមារ នោះ​​រស់នៅជាមួយខ្ញុំ។ តើខ្ញុំត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដើរតួនាទី​ជា “ឪពុកម្តាយ” នៅក្នុងកិច្ច​ដំណើរការអប់រំពិសេសដែរឬទេ?

ប្រសិនបើចៅរបស់អ្នករស់នៅជាមួយអ្នក ​ជីដូនឬជីតា​ត្រូវបាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យដើរតួ ជា​ឪពុកម្តាយ​នៅក្នុង​កម្មវិធី IEP និងក្នុងកិច្ច​ដំណើរការអប់រំពិសេសផ្សេងទៀត ក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធ និងរដ្ឋ។ តាមពិត បុគ្គលណាក៏ដោយដែលដើរតួនាទី​ជំនួស ឲ្យឪពុកម្តាយបង្កើត ឬឪពុកម្តាយ​ចិញ្ចឹម​ដែល​កុមារ​នោះ​​រស់នៅជាមួយ​ ពួកគេ​ក៏​អាចបំពេញ​តួនាទីនេះផងដែរ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងឪពុកម្តាយចុង​ អ្នក​មើលថែទាំ ដែលជាសាច់ញាតិផ្សេងទៀត និងអាណាព្យាបាលជាដើម ។ល។​ [34 C.F.R. Sec​. 300.30(a)(4); Cal. Ed. Code Sec.56028(a)(4).] ឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាល អាចចាត់​តាំងមនុស្សពេញវ័យម្នាក់ទៀតឲ្យធ្វើជា​តំណាងសិស្ស។ [Cal. Gov. Code Sec. 7579.5(n).]