Menu Close

(9.29) តើមន្រ្តីផ្នែកព្យួរ​ទោសដោយមានលក្ខខណ្ឌ​ ឬបុគ្គលិកសង្គមកិច្ច អាចចូលរួមប្រជុំកម្មវិធី IEP ដោយ​គ្មាន​ការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយដែរ ឬទេ?

(9.29) តើមន្រ្តីផ្នែកព្យួរ​ទោសដោយមានលក្ខខណ្ឌ​ ឬបុគ្គលិកសង្គមកិច្ច អាចចូលរួមប្រជុំកម្មវិធី IEP ដោយ​គ្មាន​ការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយដែរ ឬទេ?

មន្រ្តីផ្នែ​កព្យួរទោសដោយមានលក្ខខណ្ឌ​ និងបុគ្គលិកសង្គមកិច្ច​ គឺ​មិនស្ថិតក្នុង​ចំណោម​បុគ្គលទាំងឡាយ​ដែល​ត្រូវបានចុះបញ្ជី​ជាសមាជិកចម្បងនៃក្រុមការងារ កម្មវិធី​ IEP នោះទេ​។  [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(B); 34 C.F.R. Sec.300.321; Cal. Ed. Code Sec. 56341.] ទោះយ៉ាង​ណាក៏ដោយ តាមការពិចារណា​របស់​អ្នក​ដែលអញ្ជើញពួកគេ ប្រសិនបើ​ពួកគេមាន​ជំនាញ​ ឬ​ចំណេះដឹង​ពិសេស​ទាក់ទងនឹងកូនរបស់អ្នក ដូច្នេះ​ ពួកគេអាចចូលរួមកម្មវិធី IEP បាន​ ប្រសិនបើ​ទទួលបាន​ការ​អញ្ជើញដោយមណ្ឌលសិក្សាធិការ ឬឪពុកម្តាយជំនួសនោះ​។ [Cal. Ed. Code Sec. 56341(b)(6).]