Menu Close

(9.9) តើទីភ្នាក់ងារក្រៅពីផ្នែក​​អប់រំ​ (CCS) អាចផ្លាស់ប្តូរសេវាកម្ម​ដែលបាន ​សរសេរ​ជាលាយលក្ខណ៍​អក្សរ​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី IEP របស់កូនខ្ញុំដោយ​មិន មានការយល់ព្រមពីខ្ញុំបាន​ដែរឬទេ?

(9.9) តើទីភ្នាក់ងារក្រៅពីផ្នែក​​អប់រំ​ (CCS) អាចផ្លាស់ប្តូរសេវាកម្ម​ដែលបាន ​សរសេរ​ជាលាយលក្ខណ៍​អក្សរ​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី IEP របស់កូនខ្ញុំដោយ​មិន មានការយល់ព្រមពីខ្ញុំបាន​ដែរឬទេ?

ទេ។ ការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់អ្នក តម្រូវ​ឲ្យមាន​ជាចាំបាច់​ មុនពេល ​​សេវាកម្ម​របស់កូន​អ្នក​អាច​ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ឈប់។ កិច្ចប្រជុំកម្មវិធី IEP ត្រូវ តែរៀបចំ​ឡើងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ឈប់​សេវាកម្ម​ដែល​បាន​ចុះហត្ថលេខា​នៅក្នុង​កម្មវិធី IEP។ [Cal. Ed. Code Sec. 56343(b).]  លើសពីនេះទៀត ច្បាប់សហព័ន្ធ តម្រូវឲ្យទីភ្នាក់ងារសាធារណៈ (រួមទាំងមណ្ឌលសិក្សាធិការ ឬផ្នែក​សេវា​​ CCS ផង​​​ដែរ​) ធ្វើការ​ផ្តល់ការជូននូវ​ដំណឹងសមសម្រប​ មុនពេលស្នើសុំ​​​ផ្តួចផ្តើម​បង្កើត​ ​ឬផ្លាស់ប្តូរការកំណត់​អត្ត​សញ្ញាណ ការវាយតម្លៃ ឬការដាក់បញ្ចូ​លទៅ​ក្នុងការ​អប់រំ​របស់កូនអ្នក ឬ​ “ការផ្តល់ជូន​ការអប់រំសាធារណៈ​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ” ឬហៅថា ការអប់រំ​ FAPE (រួមទាំងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធផងដែរ​)។ [34 C.F.R. Sec. 300.2.] “ការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុន” ត្រូវតែ៖

  1. ពិពណ៌នាពីវិធានការ​ដែលទីភ្នាក់ងារស្នើសុំឲ្យ​អនុវត្ត និងមូលហេតុដែល ​ត្រូវ​ចាត់វិធានការនោះ។
  2. ពិពណ៌នាពីជម្រើសផ្សេងៗដែលត្រូវយក​មកពិចារណា និង​មូលហេតុ​បានបដិសេធជម្រើសទាំងនោះ​។
  3. ផ្តល់នូវការពិពណ៌នាអំពីការវាយតម្លៃ នីតិវិធី តេស្ដ កំណត់ត្រា ឬ​របាយ​ការណ៍​នីមួយ​ៗ​ដែល​វិធានការ​ស្នើសុំ​នេះ​​បានប្រើប្រាស់​ជា​មូលដ្ឋាន លើ​​របាយការណ៍នោះ​ និង​
  4. ផ្តល់នូវការពិពណ៌នាអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការ​តវ៉ា​ទៅលើ​វិធានការ​ដែល បានស្នើសុំ​ដោយ​អាច​រាប់​បញ្ចូល​ទាំង​ការកាត់បន្ថយ ឬការបញ្ចប់សេវា​កម្ម ណាមួយផងដែរ​។ [34 C.F.R. Secs. 300.503 & 300.504.]

រាល់ការផ្លាស់ប្តូរសេវាកម្មដែលបានស្នើសុំ គឺត្រូវអនុលោមតាមកិច្ច​ដំណើរការ កម្មវិធី IEP និង​នីតិវិធី​នៃ​កិច្ច​ដំណើរការ​ត្រឹមត្រូវ​តាម​ច្បាប់ ប្រសិនបើចាំបាច់។  ក្នុង​​ពេលដែលនីតិវិធីនៃ​កិច្ច​ដំណើរការ​ត្រឹមត្រូវ​​តាម​ច្បាប់នៅ​​មិនទាន់មាន​ដំណោះ​​ស្រាយ​ កូនរបស់​អ្នក​ត្រូវ​តែបន្តទទួលយកសេវាកម្មដែលកំពុងទទួលបាន​​ មុនពេលមាន​ការផ្លាស់ប្តូរដែលបាន​ស្នើសុំនោះ​។ [20 U.S.C. Sec. 1415(j); 34 C.F.R. Sec. 300.518(a); Cal. Ed. Code Sec. 56505(d).] សូមមើលជំពូក 4 ព័ត៌មានស្តីពីកិច្ច​ដំណើរការកម្មវិធី IEP។