Menu Close

(9.7) តើផ្នែក​សេវា​ CCS ចូលរួមយ៉ាងដូចម្តេច​ទៅ​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី IEP របស់កុមារ?

(9.7) តើផ្នែក​សេវា​ CCS ចូលរួមយ៉ាងដូចម្តេច​ទៅ​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី IEP របស់កុមារ?

ផ្នែក​សេវា​ CCS ត្រូវតែពិនិត្យមើល និងពិភាក្សាអំពីលទ្ធផលរង្វាយ​តម្លៃជាមួយ​ឪពុកម្តាយ និង​សមាជិក​ក្រុម​ការងារ​កម្មវិធី IEP ដែលពាក់ព័ន្ធ​ មុនពេលកិច្ចប្រជុំ កម្មវិធី IEP។ ប្រសិនបើមានការ​មិនឯកភាព​គ្នារវាងឪពុកម្តាយ និងផ្នែក​សេវា​ CCS ទៅលើ​ការណែនាំ​នោះ ឪពុក​ម្តាយ​គប្បី​​​ទទួលបាន​ដំណឹង​ជាលាយ​លក្ខណ៍​​អក្សរ ហើយអាចតម្រូវឲ្យ​អ្នកដែលបាន​ចុះ​វាយ​តម្លៃ​នោះ​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​កម្មវិធី​ IEP។ [Cal. Gov. Code Sec.7572(d)(1).] ដូច​គ្នានេះដែរ ប្រសិនបើឪពុកម្តាយទទួល បានការវាយតម្លៃឯករាជ្យ ដូច្នេះ​អ្នកដែល​ចុះ​វាយតម្លៃផ្នែក​សេវា​ CCS ត្រូវតែ​ពិនិត្យ​​ពិចារណា​ទៅលើ​ការ​វាយតម្លៃនោះ។ អ្នកដែលបានពិនិត្យមើលការវាយតម្លៃ ឯករាជ្យ ក៏អាច​នឹង​​ត្រូវ​ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្មវិធី IEP ដែរ ប្រសិន​បើ​មាន​ការស្នើសុំ ពីឪពុកម្តាយ។ [Cal. Gov. Code Sec. 7572(c)(2).]