Menu Close

(10.2) Dịch vụ chuyển tiếp nào được bao gồm trong luật giáo dục đặc biệt liên bang?

(10.2) Dịch vụ chuyển tiếp nào được bao gồm trong luật giáo dục đặc biệt liên bang?

Dịch vụ chuyển tiếp cho học sinh trong giáo dục đặc biệt là các dịch vụ giúp học sinh chuyển từ trường học sang cuộc sống trưởng thành. Các dịch vụ đó nên phản ánh mục tiêu riêng của học sinh cho tương lai của mình.

Luật giáo dục đặc biệt của liên bang định nghĩa dịch vụ chuyển tiếp là một tập hợp các hoạt động dành cho học sinh khuyết tật có đặc điểm:

(1)     Được thiết kế trong một quy trình định hướng kết quả, trong đó thúc đẩy sự chuyển dịch từ trường học sang hoạt động sau khi ra trường, bao gồm giáo dục sau trung học, đào tạo nghề, công việc hòa đồng (bao gồm việc làm được hỗ trợ), giáo dục thường xuyên và giáo dục tuổi trưởng thành, các dịch vụ dành cho người trưởng thành, sống độc lập hoặc tham gia cộng đồng;

(2)     Tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi cá nhân học sinh, có cân nhắc sở thích, sức khỏe và các mối quan tâm của học sinh; và

(3)     Bao gồm hướng dẫn, các dịch vụ liên quan, các trải nghiệm cộng đồng, mục tiêu phát triển nghề nghiệp và các mục tiêu cuộc sống trưởng thành sau khi ra trường, và khi thích hợp, việc tiếp thu các kỹ năng sống hàng ngày và đánh giá khả năng làm việc.

[20 U.S.C. Sec. 1401(34); 34 C.F.R. Sec. 300.43(a).]

Một tòa án đã phát hiện ra rằng các dịch vụ của học sinh có thể bao gồm giáo dục lái xe, tự biện hộ và các kỹ năng sống độc lập như nấu ăn và dọn dẹp. [Yankton School District v. Schramm, 93 F.3d 1369,1374 (8th Cir. 1996).]