Menu Close

(14.28) Con tôi cần tiếp cận một sản phẩm dựa trên cần sa vì lý do y tế. Liệu trẻ có thể sử dụng sản phẩm đó ở trường?

(14.28) Con tôi cần tiếp cận một sản phẩm dựa trên cần sa vì lý do y tế. Liệu trẻ có thể sử dụng sản phẩm đó ở trường?

Theo quyết định của Văn Phòng Điều Trần Hành Chính (Office of Administrative Hearings, OAH), nếu nhu cầu của trẻ về cần sa y tế hoặc sản phẩm phái sinh đáp ứng các yêu cầu của Đạo Luật Sử Dụng Lòng Trắc Ẩn của California (California’s Compassionate Use Act), trẻ nên được phép tiếp cận sản phẩm đó trong khuôn viên trường và trên xe buýt của trường. [Rincon Valley Union Elementary School District, 73 IDELR 25, (SEA CA 2018).] Trường hợp đó liên quan đến một trẻ năm tuổi mắc hội chứng Dravet cần sử dụng dầu tetrahydrocannabinol (THC) với vai trò thuốc chống động kinh khẩn cấp. Học khu đã cung cấp cho trẻ IEP để được hướng dẫn tại nhà, tuyên bố rằng trẻ không thể đến trường vì luật liên bang và tiểu bang cấm sở hữu và sử dụng chất này tại khuôn viên trường hoặc trên xe buýt của trường. ALJ đã bác bỏ lập luận của Học Khu, trong đó nêu rõ yêu cầu về LRE cho phép trẻ đi học cùng với bạn bè cùng trang lứa. ALJ cũng xác định rằng Học Khu đã nhầm lẫn trong việc đọc các luật áp dụng.

Quyết định giải thích rằng Đạo Luật Sử Dụng Lòng Trắc Ẩn của California cung cấp miễn trừ một cách rõ ràng trong các điều kiện cụ thể. Trẻ đủ điều kiện để được miễn trừ nếu:

  • Mắc bệnh nặng;
  • Bác sĩ xác định rằng việc sử dụng cần sa sẽ có lợi cho sức khỏe của trẻ trong việc điều trị bệnh; và
  • Bác sĩ khuyến nghị sử dụng cho mục đích này. [Cal. Health & Saf. Code Sec. 11362.5(b)(1).]

Phạm vi bệnh tật được bao hàm theo Đạo Luật Sử Dụng Lòng Trắc Ẩn được mô tả rộng rãi là “ung thư, chán ăn, AIDS, đau mãn tính, co cứng, tăng nhãn áp, viêm khớp, đau nửa đầu hoặc bất kỳ bệnh nào khác mà cần sa giúp giảm đau”. [Cal. Health & Saf. Code Sec. 11362.5(b)(1)(A).] Theo đó, đạo luật đặc biệt miễn trừ việc sử dụng cần sa y tế của bệnh nhân cũng như việc sở hữu cần sa của trẻ và người chăm sóc chính của trẻ khỏi bất kỳ truy tố hình sự nào khi cần sa được chỉ định cho mục đích y tế của bệnh nhân theo khuyến nghị hoặc chấp thuận của bác sĩ bằng văn bản hoặc bằng lời. [Cal. Health & Saf. Code Secs. 11362.5(b)(1)(B) and 11362.5j(d).] Người chăm sóc chính được định nghĩa là “cá nhân được chỉ định bởi một người có trách nhiệm phù hợp về nhà ở, sức khỏe hoặc sự an toàn của người đó”. [Cal. Health & Saf. Code Sec. 11362.5(e).]

ALJ kết luận rằng nhu cầu sử dụng dầu THC của trẻ đáp ứng tất cả các điều kiện pháp lý, đồng thời trẻ và mẹ của trẻ, cũng là người chăm sóc chính của trẻ, được bảo vệ theo Đạo Luật Sử Dụng Lòng Trắc Ẩn. Hơn nữa, y tá quản lý dầu theo các tình trạng được chỉ định cũng được bảo vệ tương đương vì người này sẽ đóng vai trò là người đại diện cho mẹ của trẻ.

ALJ thừa nhận rằng việc sử dụng và sở hữu cần sa theo luật liên bang vẫn được phân loại là mục phụ lục I tuân theo Đạo Luật về Chất Bị Kiểm Soát (Controlled Substance Act, CSA) của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ALJ đã đưa ra một loạt các tuyên bố và hành động của Sở Tư Pháp (Department of Justice, DOJ), Tổng Thống và Quốc Hội đều cho thấy một ý định rõ ràng là không khởi xướng một hành động pháp lý hoặc truy tố khi sử dụng cho mục đích y tế.