Menu Close

(3.17) Một số trẻ có bị thiệt thòi do các tiêu chí đủ điều kiện khuyết tật học tập không?

(3.17) Một số trẻ có bị thiệt thòi do các tiêu chí đủ điều kiện khuyết tật học tập không?

Có. Khi học khu chọn sử dụng mô hình cách biệt, trẻ nhỏ, từ tuổi mầm non đến cấp hai, gặp khó khăn trong việc xác định khả năng hội đủ điều kiện bởi các bài kiểm tra thành tích cho những cấp lớp này thường không bộc lộ được những khó khăn của trẻ. Bên cạnh đó, trẻ có kết quả kiểm tra trí thông minh trung bình thấp cũng phải chịu thiệt thòi, do khó tìm được “sự cách biệt rất lớn” giữa khả năng và thành tích của trẻ. Mặt khác, theo những tiêu chí này thì những học sinh rất thông minh sẽ dễ thể hiện sự cách biệt giữa năng lực học thuật và tiềm năng của trẻ.