Menu Close

(3.7) Các tiêu chí để đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt trên cơ sở tình trạng sức khỏe là gì?

(3.7) Các tiêu chí để đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt trên cơ sở tình trạng sức khỏe là gì?

Trẻ có thể hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt theo danh mục “Khiếm Khuyết Sức Khỏe Khác”. Điều này có nghĩa là học sinh phải có sức lực, sức sống hoặc sự tỉnh táo hạn chế, bao gồm cả sự cảnh giác cao độ đối với các kích thích từ môi trường, dẫn đến sự tỉnh táo hạn chế đối với môi trường giáo dục do các vấn đề sức khỏe mãn tính hoặc cấp tính như hen suyễn, rối loạn thiếu tập trung hoặc rối loạn tăng động giảm chú ý, tiểu đường, động kinh, bệnh tim, bệnh máu khó đông, nhiễm độc chì, bệnh bạch cầu, viêm thận, sốt thấp khớp, thiếu máu hồng cầu hình liềm và Hội chứng Tourette; và gây ảnh hưởng bất lợi đến năng lực học tập của trẻ. [34 C.F.R. Sec. 300.8(c)(9) 5 C.C.R. Sec. 3030(b)(9)]