Menu Close

(7.13) តើសកម្មភាព និងកម្មវិធីសិក្សា​សម្រាប់​ថ្នាក់​​អប់រំទូទៅ​របស់កូន​ខ្ញុំ អាចត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង​ក្រុមការងារ​កម្មវិធី IEP ដោយរបៀបណា?

(7.13) តើសកម្មភាព និងកម្មវិធីសិក្សា​សម្រាប់​ថ្នាក់​​អប់រំទូទៅ​របស់កូន​ខ្ញុំ អាចត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង​ក្រុមការងារ​កម្មវិធី IEP ដោយរបៀបណា?

កម្មវិធី IEP របស់កូនអ្នក គប្បីរួមបញ្ចូលទៅក្នុងការបង្រៀន សកម្មភាព​ និង​កាលវិភាគ​​នៃ​ថ្នាក់រៀន​ដែល​គាត់ត្រូវបានដាក់បញ្ចូល​។ នេះមិនត្រឹមតែ​ជាអ្វី​ដែល​រដ្ឋតម្រូវប៉ុណ្ណោះទេ​ ប៉ុន្ដែវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សិស្សក្នុងការ​ក្លាយ​ខ្លួន​ទៅ​ជា​សមាជិក​​​​​ដែលដាក់​បញ្ចូលនៅក្នុងថា្នក់ និងមិនត្រូវបានដាក់​ឲ្យ​នៅ​ដាច់​ដោយឡែក​តាមរយៈ​សម្ភារៈ​បរិក្ខារ​ ឬ សកម្មភាព​របស់​គាត់​ឡើយ​។

ឧទាហរណ៍ កូនរបស់អ្នក អាចនឹងមិនមានជំនាញក្នុងម៉ោង​សកម្មភាពសំណេរ​ ហើយ​មាន​គោលដៅ​កម្មវិធី IEP ដើម្បីដោះស្រាយ​ពីតម្រូវការនេះ។ ប្រសិនបើ​អ្នក​ដែលនៅក្នុងថ្នាក់ទាំងអស់ រក្សាទុក​ទិនានុប្បវត្ដិប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់​ជា​ផ្នែកមួយ​នៃសកម្មភាព​សិក្សា​របស់ពួកគេ ពេលនោះ​កូនរបស់អ្នក អាចនឹង​ចូលរួម​តាម   រយៈ​​ការសរសរ​ដាន​ពាក្យ​ ឬការប្រើប្រាស់អក្សរដែលបានកាត់ចេញ។ ប្រសិន​បើសកម្មភា​ពនោះជាការសរសេររៀបរាប់វែង កូនរបស់អ្នក អាច​នឹងបំពេញ​នូវ​កិច្ចការ​ដោយ​ការ​សរសេរ​​តាមអាន​ទៅលើ​​​ចម្លើយទៅនឹង​សិស្សម្នាក់ទៀត​ដើម្បី​កត់​ត្រា ឬដោយប្រើនូវឧបករណ៍ថតសំឡេង។ កូនរបស់​អ្ន​ក ក៏អាចនឹងប្រើផ្ទាំ​ង​ឃីបត​កុំព្យូទ័រដើម្បីជាជំនួយក្នុងស្គាល់​ និងតម្រៀប​អក្សរ​តាម​​លំដាប់​ផង​ដែរ។ ធ្វើដូចនេះ​ គោលដៅរបស់កម្មវិធី IEP សម្រាប់បំណិន​ផ្នែក​ភាសាសរ​សេរនិង​និយាយ និងបំណិន​ចលករ​តូច​ អាច​ត្រូវ​បាន​ដោះស្រា​យ​​​នៅ​ក្នុងសកម្មភាព​ថ្នាក់​រៀនដូចគ្នា​។

សម្រាប់គណិតវិទ្យា កូនរបស់អ្នកអាចប្រើប្រាស់សម្ភារៈឧបទេស​សម្រាប់​សកម្ម​ភា​​ពរាប់ចំនួន​ និង​ការ​បូក​លេខ ជាជាងការគណនាលេខនៅលើក្រដាស។ មេរៀ​​ន​គណិតវិទ្យា អាចត្រូវបានកំណត់បញ្ហា​លំបាកដូចគ្នានេះ​នៅត្រឹមចំនួន​តិច​​តួច​ ឬ​កំណត់​បញ្ហា​លំបាក​​​ទាំង​អស់​​ឲ្យនៅត្រឹមកម្រិត​​តិចតួច​ជាងមុន​។ ប្រសិនបើសិ​ស្ស​​​ផ្សេងទៀត​ក្នុងថ្នាក់ កំពុងដោះស្រាយ​ប្រមាណវិធី​ចែកលេខ​វែង​​ដល់លេខ​​ 20 ​នៅលើ​ក្រដាស​មួយ​សន្លឹក​ ដូច្នេះ​គោលដៅគណិតវិទ្យារបស់កូនអ្នក អាចជាការ​រាប់លេខដល់លេខ​​ 20។ សិស្សដែលមានពិការភាព គប្បីប្រើប្រាស់​នូវ​សម្ភារៈ​ដូច​គ្នា ឬស្រដៀងគ្នា ទៅនឹងសម្ភារៈ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​​ដោយសិស្សដ​ទៃ​ទៀ​តនៅក្នុងថ្នាក់ ដើម្បីធ្វើឲ្យមាន​អារម្មណ៍​ថា​ជាថ្នាក់​រៀន​មួយ​ដែល​មាន​សមាជិ​ក​​ពេញ​លេញ​។

កម្មវិធីប្រ​ភេ​ទនេះ​ តម្រូវឲ្យគ្រូបង្រៀនមានជំនាញ មាន​គំនិតច្នៃប្រឌិត និងចំណេះ​ដឹង​ទាំង​ចំ​ពោះ​កម្មវិធីសិក្សា និងចំពោះសិស្សដែលមានពិការភាព។​ ការសហកា​រ​គ្នារវាងបុគ្គលិកផ្នែក​អប់រំធម្មតា និងផ្នែកអប់រំ​ពិសេស មានសារៈសំខាន់ណាស់​ក្នុងការ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល និងគាំទ្រដល់គ្រូបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀន។ កម្មវិធីដែល​ជោគជ័យ ក៏អាចនឹងតម្រូវឲ្យមានការគាំទ្រពីអ្នកជំនាញផ្នែក​បរិយាបននេះ​ផង​ដែរ​​។