Menu Close

(7.14) តើកម្មវិធី IEP របស់កូនខ្ញុំ អាចពង្រីកសកម្មភាពនៃការរួមបញ្ចូល​គ្នា​នេះ​​ទៅ​ក្នុង​សហគមន៍​​​បានដែរ​ឬទេ?

(7.14) តើកម្មវិធី IEP របស់កូនខ្ញុំ អាចពង្រីកសកម្មភាពនៃការរួមបញ្ចូល​គ្នា​នេះ​​ទៅ​ក្នុង​សហគមន៍​​​បានដែរ​ឬទេ?

បាទ/ចាស​។  ផ្នែក​ដ៏​សំខាន់មួយនៃការអប់រំសម្រាប់សិស្សដែលមានពិការភាព គឺជា​របៀប​ដែលត្រូវ​បំពេញ​មុខងារ​ឲ្យ​បាន​សមស្របនៅក្នុងសហគមន៍។ គោល​ដៅ​​របស់កម្មវិធី IEP គប្បីដោះស្រាយនូវការរួមបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានពិភពជាក់ស្តែង​ ដែលពួក​គេ​​នឹងបំពេញមុខងារ​​ក្នុងនាម​ជា​មនុស្សពេញវ័យ។ ទាំងនេះរួម​មានមជ្ឈដ្ឋាន​កម្សាន្ត​ មជ្ឈដ្ឋាន​​សហគមន៍ និងមជ្ឈដ្ឋានមុខងារ​វិជ្ជាជីវៈ។ ជំនាញ​ដែលនឹង​ជួយ​សម្រួលដល់យល់ព្រមទទួលយក​របស់កូនអ្នក (ដូចជាជំនាញសង្គ​ម ឬ​ទំនាក់​ទំនង​​ជាដើម​​) គប្បីត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគោលដៅនៃការអប់រំរបស់គាត់។ ប្រសិនបើកម្មវិធីប្រភេទនេះចាប់ផ្ដើមដំណើរការ​នៅអំឡុង​ឆ្នាំ​សិក្សា នោះ​ការរួ​ម​បញ្ចូល​គ្នាដោយ​ជោគជ័យ​ក្នុងនាម​ជា​មនុស្សពេញវ័យ គឺ​មានភាពងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការសម្រេចបាន​ជោគជ័យ​។

អ្នក ជាមួយនឹង​គ្រូ​បង្រៀនរបស់កូនអ្នក ដំបូងឡើយ​ចាំបាច់​ត្រូវ​ពិនិត្យ​មើល​សកម្ម​ភា​ព​នា​នា​ដែលអាច​មាន​នៅតាម​សហគមន៍​​ ដែលកូនរបស់អ្ន​កអាច​ចូ​ល​រួមបាន ឧទាហរណ៍ ក្លឹបកុមារា/កុមារី កន្លែង​ហាត់​ប្រាណ ថ្នាក់លំហាត់ប្រាណ ឧទ្យាន សួនកុមារ កម្មវិធី​តាម​សួនឧទ្យាន​និង​ការកម្សាន្ត​ បណ្ណាល័យ រោងកុន ភោជនីយដ្ឋាន និងមជ្ឈមណ្ឌល​លក់ទំនិញ។

ចំពោះគំនិតទាំងនេះ អ្នកអាចបង្ហាញអំពីជំនាញដែលកូនរបស់អ្នកចាំបាច់​ត្រូវ​សិក្សា​រៀនសូត្រ​ដើម្បី​ចូលរួម​នៅក្នុងសហគមន៍ និងកសាង​ជំនាញ​ទាំងនេះ​ទៅ​ក្នុងកម្មវិធី IEP​។ ឧទាហរណ៍៖

  1. Suzanne នឹងរៀនស្វែង​យល់​ពីការដើរទិញគ្រឿងទេស​ដោយខ្លួន​ឯ​ង​ពី​ក្នុង​តារាងរូបភាព ជ្រើស​រើសមុខ​​​ទំនិញតាម​ធ្នើរដាក់អីវ៉ាន​ ប្រគល់លុ​យ និង​ទទួលយកលុយអាប់ ទៅតាម​ការ​វាស់ស្ទង់​ដោយ​ការអង្កេត​របស់​គ្រូ​បង្រៀន រយៈ​ពេល​បីដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍។
  2. តាមរយៈផ្ដល់កន្លែងធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍ ដូច្នេះ​ Stephen នឹង​ចេះ​​សម្អាត​ និងជូតតុ និង​បោស​សម្អាត​​កម្រាល​ទៅតាម​​កម្រិតស្តង់ដា​នៃ​​ការ​ប្រកួតប្រជែង ដូចដែលបាន​វាស់ស្ទង់​ដោយ​ការអង្កេត​របស់​គ្រូ​និង​និយោជក ក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោង ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍។​
  3. ពេលនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន Joseph នឹងកម្ម៉ង់អាហារ និងអរគុណ​ដល់​​អ្នករត់តុយ៉ាង​សមស្រប ក្នុង​កម្រិត​ 80% នៃ​ពេលវេលា​ ដូចដែល​បាន​​វាស់វែងដោយការអង្កេតរបស់គ្រូបង្រៀន។

ការបង្រៀនមិត្តរួមថ្នាក់​ ឬមិត្តភក្ដិដែលចូលរៀននៅសាលារបស់កូនអ្នក ក៏អាច​ជួយ​​លើ​ក​កម្ពស់​ដល់​ការ​រួមបញ្ចូល​នៅក្នុងសហគមន៍ផងដែរ។ ពួកគេអា​ចនឹង​ទទួល​បាន​ការជំរុញ​លើកទឹកចិត្ត៖

  1. ទៅលេងផ្ទះរបស់អ្នក
  2. អញ្ជើញ​កូនរបស់អ្នកទៅលេងផ្ទះរបស់ពួកគេ ឬ
  3. ចូលរួមជាមួយកូនរបស់អ្នកនៅក្នុងសកម្មភាពតាម​សហ​គមន៍ ឬ អង្គការនានា​។