Menu Close

(7.2) តើពាក្យ “ការបញ្ជ្រាប” “ការរួមបញ្ចូលគ្នា” “ការធ្វើ​បរិយា​បន​​​ពេញ​​លេញ​​” និង “ការបញ្ជា្របត្រឡប់​” មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច?

(7.2) តើពាក្យ “ការបញ្ជ្រាប” “ការរួមបញ្ចូលគ្នា” “ការធ្វើ​បរិយា​បន​​​ពេញ​​លេញ​​” និង “ការបញ្ជា្របត្រឡប់​” មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច?

ពាក្យទាំងអស់នេះ គ្មានពាក្យមួយណាដែលបង្ហាញ​ ឬត្រូវបានកំណត់និយមន័យ​​នៅ​​ក្នុងច្បាប់លក្ខន្តិក​របស់​សហព័ន្ធ​ឬរដ្ឋនោះទេ។ ពួកវាជាពាក្យដែ​លត្រូវ​បាន​បង្កើត​​ឡើង​ដោយក្រុម​អ្នកអប់រំ ដើម្បីបកស្រាយ​អំពី​មធ្យោបាយ​ផ្សេងៗ ​ក្នុង​ការ​បំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវ​មជ្ឈដ្ឋាន​ LRE នៃ​ច្បាប់​អប់រំពិសេស។ ជាលទ្ធផល ភ្នាក់ងារ​អប់រំផ្សេងៗ (ម​ណ្ឌល​សិក្សា​ធិការ​ ផ្នែក​ផែនការ​តាមមូលដ្ឋាន​សម្រាប់​ការអប់រំពិសេស (SELPA) ឬការិយាល័យតាមខោនធី​) អាច​នឹងមានការកំណត់​និយមន័យ​ខុសគ្នា​ខ្លះចំពោះពាក្យទាំងនេះ។ និយមន័យខាងក្រោម​នេះ​ ត្រូវ​​បា​ន​ប្រើប្រាស់ទូទៅ​ជាងគេ។ ប៉ុន្ដែ នៅពេលពិភាក្សាលើ​ពាក្យទាំងនេះជា​មួយ​​អ្នកអប់រំ សូម​យល់​ច្បាស់ថាអ្នក និង​អ្នកអប់រំ ​ឯកភាព​គ្នា​ទៅលើ​អត្ថន័យនៃពាក្យទាំង​នេះ​។

ការបញ្ជ្រាប សំដៅដល់​ការដាក់បញ្ចូលសិស្សដែលមានពិការភាព ទៅក្នុង​សក​​ម្ម​​​ភាព​​ថ្នាក់រៀនធម្មតា​ដែល​កំពុងដំណើរការ ដើម្បីឲ្យកុមារទទួល​បាន​ការ​អប់​​​​​រំ​​ជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់​ដែលមិនមានពិការភាព — បើ​ទោះ​បី​ជាបុគ្គលិកអប់រំ​ពិសេ​ស ត្រូវតែផ្ដល់សេវាកម្មធនធាន​បំពេញ​បន្ថែមក៏ដោយ។

ការរួមបញ្ចូលគ្នា រួមបញ្ចូល​នូវ​ការបញ្ជា្របទៅក្នុងថ្នាក់រៀនធម្មតា និង​ការទទួល​​បាន​​​​​បរិយាបន ​និង​​ការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាព​មជ្ឈដ្ឋានសាលារៀនទាំង​អស់​។ ការរួមបញ្ចូលគ្នា ផ្សំ​បញ្ចូលគ្នា​​​នូវ​ការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង​សាលារៀន​សាធារណៈ​ដោយមាន​ឱកាសជា​បន្ត​បន្ទាប់នៅ​​​​​​ក្នុង​​រចនាសម្ព័ន្ធ និងក្រៅ​រចនាសម្ព័ន្ធ​ ដើម្បី​មាន​​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់​​ដែល​​​​​មិនមាន​ពិការភាព និងមានវ័យ​សមស្រប​​។ សិស្សដែលមានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ គួរតែ​អាចចូលរួមក្នុង​សកម្មភាពសាលា​ទូទៅ​ជា​ច្រើន​​ដូចជា​អាហារ​ថ្ងៃត្រង់ ការជួប​ប្រជុំ ក្លឹប​ របាំ ឬពេលសម្រាកជាដើម។ សិ​ស្ស​គប្បីចូលរួមក្នុងការជ្រើសរើសសកម្មភាពនៅក្នុងថ្នាក់រៀនធម្មតាដូចជាសិល្បៈ តន្ត្រី​ ឬ​កុំព្យូទ័រ​ជាដើម​។ សិស្សគប្បីចូលរួមក្នុងមុខវិជ្ជាសិក្សាធម្មតានៅក្នុងថ្នាក់រៀន​ធម្មតា ប្រសិនបើ​ការ​​កែសម្រួល​កម្មវិធី​សិក្សាសមស្រប ត្រូវបាន​ធ្វើឡើង​​ ហើយ​ជំនួ​យ​គ្រប់​​គ្រាន់ ​ត្រូវបានផ្ដល់ជូន​​។ សិស្សគប្បីមានលទ្ធភាព​ប្រើប្រាស់​បរិក្ខា​រ​ដូចគ្នា​ទៅ​នឹងសិស្សដែលមិនមានពិការភាពដែរ​ មានដូចជា​ផ្លូវ​ដើរ បន្ទប់ទឹក បណ្ណាល័យ អាហារ​ដ្ឋាន​ និងមជ្ឈមណ្ឌល​ហាត់ប្រាណជាដើម​។

ការរួមបញ្ចូលគ្នា អាចសំដៅដល់ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសិស្សនៅក្នុង​ការអប់រំពិសេ​ស​​ទៅក្នុងថ្នាក់រៀន​ដែល​មាន​​​ការអប់រំធម្មតា ក្នុងន័យដូចគ្នាទៅនឹង “ការបញ្ជ្រាប” ដែរ​​​។ ប៉ុន្ដែ “ការរួមបញ្ចូលគ្នា” ក៏អាចសំដៅដល់ការដាក់បញ្ចូលសិស្ស​ទៅ​ក្នុងថ្នា​ក់​អប់រំពិសេស ស្ថិត​តាម​​ទីតាំង​​សាលាដែលមានការ​​រួម​បញ្ចូលគ្នា (ពោលគឺ​ ទី​កន្លែ​ង​ដែលមានទាំងថ្នាក់រៀនសម្រាប់ការអប់រំពិសេស និងសម្រាប់ការអប់រំ​ធម្មតា)។ ការដាក់បញ្ចូល​ក្នុងការសិក្សា​ “រួមបញ្ចូលគ្នានេះ” រួមបញ្ចូលនូវ​ការខិ​ត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែ​ង​​​ជាប្រព័ន្ធ​ដើម្បីបង្កើត​ឲ្យមាន​ទំនាក់ទំនង​​គ្នា​ជាអតិបរមា​រវាង​សិស្សដែល​មាន​ពិការភាព និងមិត្តរួមថ្នាក់​ដែលមិនមានពិការភាព។

បរិយាបន​ពេញលេញ សំដៅដល់ការរួមបញ្ចូលគ្នាទាំង​ស្រុង​សម្រាប់​សិស្ស​ដែ​ល​​​​មានពិការភាពទៅក្នុង​កម្មវិធី​អប់រំធម្មតា ដោយមាន​ការគាំទ្រជាពិសេស។ នៅ​​​ក្នុ​ង​បរិយាបន​ពេញលេញ ការដាក់បញ្ចូលក្នុងការសិក្សា​សម្រាប់​សិស្សជាចម្បង​​​ គឺ​ជា​​ការ​បញ្ចូល​ទៅ​​​​ក្នុងថ្នាក់​អប់រំធម្មតា។ សិស្ស​មិនមានការចាត់តាំង​បន្ថែម​​​ទៅ​ក្នុ​ង​​​​​ថ្នាក់ពិសេស​សម្រាប់សិស្សដែលមានពិការភាព​នោះទេ។ ដូច្នេះ សិស្ស​ដែល​មា​ន​ពិការភាព តាម​ពិត គឺជាសមាជិកម្នាក់​​របស់​ថ្នាក់អប់រំធម្មតា។ គាត់មិនត្រូវបាន​បញ្ចូល ឬបញ្ជ្រាបទៅក្នុងថ្នាក់អប់រំធម្មតា ពីតាម​ថ្នាក់ពិសេសពេល​ថ្ងៃ​នោះទេ​។ សិស្សមិនចាំបាច់ស្ថិត​នៅក្នុងថា្នក់គ្រប់ពេល 100%​ នោះទេ ប៉ុន្ដែ ​សិស្ស​អាច​ចា​ក​ចេញ​ពីថ្នាក់​ដើម្បី​ទៅ​ទទួល​យកសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ​ដូចជាការព្យាបាល​ផ្នែក​ពាក្យ​សម្តី​ ឬការព្យាបាលដោយចលនាជាដើម​។ ចំពោះការរៀប​រាប់​​ដែលបានស្នើឡើង​ទៅ​លើ​​លក្ខណៈនៃ​គោលវិធី​ “បរិយាបន​ពេញលេញ” ស្តីពី​​​ការរៀបចំ​​កម្មវិធី​​អប់រំ​ពិសេស​រួមបញ្ចូលគ្នា សូមមើលសូចនាករនៃកម្មវិធីបរិយា​ប​ន​​​ពេញលេញ​សម្រាប់​សិស្ស​​​ដែល​មាន​ពិការភាព ផ្នែកឧបសម្ព័ន្ធ ឧបសម្ព័ន្ធ O។

ការបញ្ជា្របត្រឡប់ សំដៅដល់ការអនុវត្តការផ្ដល់ឱកាសក្នុងការ​មានទំនាក់ទំនង​​ជា​មួយមិត្តរួមថ្នាក់​ដែល​មិនមាន​ពិការភាព ទៅ​ដល់​សិស្សណាម្នាក់​ដែលត្រូវ​បាន​ដាក់ទៅក្នុងថ្នាក់រៀនផ្ទាល់ខ្លួន ឬថ្នាក់រៀនដាច់​ដោយ​ឡែក (ឬសាលារៀន) ឬ​សិស្ស​​ដែលរស់នៅ និងចូលរៀន​នៅសាលា​តាម​មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ។ វាជំរុញ​ឲ្យ​សិស្ស​ដែលមិនមានពិការភាព ត្រូវ​ស្ថិតនៅក្នុង​ថ្នាក់រៀនផ្ទាល់ខ្លួន ទីតាំង​​ដាច់ដោយឡែ​ក ឬមន្ទីរ​ពេទ្យ​​រដ្ឋ​​​ក្នុង​រយៈពេល​ពេលណាមួយ ដើម្បីធ្វើការងារ​ជាមួយ ឬ​បង្រៀន​​​​សិ​ស្ស​ដែលមានពិការភាព។ មណ្ឌលសិក្សាធិការ មិនគួរព្យាយាមបំពេញនូវការកំណត់​របស់មជ្ឈដ្ឋាន​ LRE ដោយ​ប្រើប្រាស់​ការ​បញ្ជ្រាប​ត្រឡប់​​ទាំងស្រុងនោះទេ។

ពួកគេគប្បីខិតខំ​ប្រឹងប្រែងជាប្រព័ន្ធ ដើម្បីអនុញ្ញាត​ឲ្យ​សិស្សដែលមានពិការភាព​បា​ន​​ចេញ​​ពីថ្នាក់រៀនពិសេស និង​ចូល​​​ទៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាន​សាលារៀនដែលរួមបញ្ចូ​ល​​គ្នា។ ការបញ្រ្ជាប​ត្រឡប់​​​តែមួយ​មុខ គឺ​ជាមធ្យោបាយបែប​ច្នៃ​ប្រឌិត​​​នៃ​​ការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា។ ក្រុមការងារ​កម្មវិធីអប់រំសម្រាប់​បុគ្គល (Individualized Education Program, IEP) គប្បីគិតអំពីការ​ដាក់​​​​​បញ្ចូល​ក្នុងការសិក្សា​​ដែលលើកទឹ​កចិត្ត​ឲ្យ​មានទំនាក់ទំនងជា​ធម្មតា​ជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់​ដែល​មិន​មាន​ពិការ​ភា​ព​​​។​ អ្នកអប់រំពិ​សេសនិងធម្មតា ត្រូវតែបង្កើតការច្នៃប្រឌិតថ្មី និងការប្រឹងប្រែងជាប្រព័​ន្ធ​ ដើម្បីបង្កើន​ទំនាក់​ទំនង​​​រវាងសិស្សដែលមានពិការភាព (ទាំងសិស្ស​ដែល​មា​​ន​ពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ និងសិស្ស​ដែលមានពិការភាព​ផ្នែក​សិក្សា​) និងមិត្តរួមថ្នាក់​ដែល​​មិនមានពិការភាពរបស់ពួកគេ។