Menu Close

(7.28) កូនរបស់ខ្ញុំត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងថ្នាក់រៀនធម្មតាក្នុង​អំ​ឡុង​ពេលនៃឆ្នាំសិក្សាធម្មតា។ តើការរៀបចំ​កម្មវិធីរួមបញ្ចូលនោះ គួរ​មាន​ផ្តល់ជូន​នៅអំឡុង​ “ឆ្នាំសិក្សាបន្ថែម​” ដែរឬទេ?

(7.28) កូនរបស់ខ្ញុំត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងថ្នាក់រៀនធម្មតាក្នុង​អំ​ឡុង​ពេលនៃឆ្នាំសិក្សាធម្មតា។ តើការរៀបចំ​កម្មវិធីរួមបញ្ចូលនោះ គួរ​មាន​ផ្តល់ជូន​នៅអំឡុង​ “ឆ្នាំសិក្សាបន្ថែម​” ដែរឬទេ?

ប្រសិនបើសេវាកម្ម “ឆ្នាំសិក្សាបន្ថែម​” (ESY) អាចមានផ្តល់ជូន​ដល់​សិស្ស​អប់រំ​ទូទៅ​​នៅក្នុង​មណ្ឌលសិក្សា​ធិការ​របស់អ្នក ហើយប្រសិនបើកម្មវិធី IEP របស់​កូ​ន​​អ្នក រួមបញ្ចូល​នូវ​ការ​ដាក់​​បញ្ចូលគ្នា​នៅ​ក្នុង​ថ្នាក់​រៀន​ធម្មតា​​ក្នុង​អំ​ឡុង​ឆ្នាំសិក្សា​ធម្មតា ដូច្នេះ​ សេវាកម្មរួមបញ្ចូលគ្នា​ទាំងនោះ ត្រូវ​តែផ្ដល់​ជូន​នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ​សិក្សា​​​បន្ថែមនោះ​។ [5 C.C.R. Sec. 3043(h).]។