Menu Close

(7.13) Nhóm IEP có thể điều chỉnh các hoạt động và chương trình giảng dạy trong lớp học giáo dục phổ thông của con tôi như thế nào?

(7.13) Nhóm IEP có thể điều chỉnh các hoạt động và chương trình giảng dạy trong lớp học giáo dục phổ thông của con tôi như thế nào?

IEP của con quý vị nên được tích hợp vào hướng dẫn, hoạt động và lịch trình của lớp học mà trẻ tham gia. Đây không chỉ là những gì luật pháp yêu cầu, mà còn cần thiết để học sinh trở thành thành viên trong lớp học và không bị cô lập bởi các tài liệu hoặc hoạt động của trẻ.

Ví dụ: con quý vị có thể không thành thạo hoạt động viết và có các mục tiêu IEP để giải quyết nhu cầu này. Nếu các trẻ còn lại trong lớp vẫn viết nhật ký như một phần của hoạt động học tập, con quý vị có thể tham gia bằng cách tô chữ hoặc sử dụng các từ được cắt rời. Nếu hoạt động là viết các câu chuyện dài hơn, con quý vị có thể hoàn thành bài tập bằng cách đọc câu trả lời của mình để học sinh khác viết hộ hoặc sử dụng máy ghi âm. Con quý vị cũng có thể sử dụng bàn phím máy tính để hỗ trợ xác định và sắp xếp các chữ cái. Bằng cách này, mục tiêu IEP cho ngôn ngữ viết và nói và kỹ năng vận động tinh có thể được đáp ứng trong cùng một hoạt động trong lớp.

Đối với môn toán, con quý vị có thể sử dụng thao tác cho các hoạt động đếm và cộng thay vì viết số trên giấy. Các buổi học toán có thể được giới hạn tại mức ít bài toán hơn ở cùng độ khó hoặc tất cả các bài toán ở độ khó ít hơn. Nếu các trẻ còn lại trong lớp sẽ hoàn thành tờ bài tập gồm 20 bài toán phép chia dài, mục tiêu môn toán của con quý vị có thể là tính đến 20. Học sinh khuyết tật nên sử dụng các tài liệu tương tự hoặc gần giống với các tài liệu được sử dụng bởi các trẻ còn lại trong lớp, để cảm thấy như một thành viên chính thức của lớp học.

Loại chương trình này yêu cầu giáo viên có kỹ năng, sự sáng tạo và kiến thức về cả chương trình giảng dạy và học sinh khuyết tật. Sự hợp tác của nhân viên giáo dục thông thường và giáo dục đặc biệt là rất cần thiết trong quá trình đào tạo và hỗ trợ giáo viên lớp học. Một chương trình thành công cũng có thể cần sự hỗ trợ của chuyên gia hòa nhập.