Menu Close

(7.14) IEP của con tôi có mở rộng hoạt động hòa nhập vào cộng đồng không?

(7.14) IEP của con tôi có mở rộng hoạt động hòa nhập vào cộng đồng không?

Có.  Một khía cạnh quan trọng của việc giáo dục cho học sinh khuyết tật là làm thế nào để hoạt động phù hợp trong cộng đồng. Các mục tiêu IEP nên giải quyết việc hòa nhập trong môi trường thế giới thực mà trẻ sẽ hoạt động như người trưởng thành. Các mục tiêu này bao gồm giải trí, cộng đồng và môi trường dạy nghề. Các kỹ năng giúp con quý vị được chấp nhận (như kỹ năng xã hội hoặc giao tiếp) nên được kết hợp vào mục tiêu giáo dục của trẻ. Nếu loại chương trình này bắt đầu trong những năm đi học, việc hòa nhập thành công khi trưởng thành sẽ dễ dàng đạt được hơn nhiều.

Trước tiên, quý vị cùng với giáo viên của con quý vị cần tìm hiểu các hoạt động cộng đồng khả thi mà trong đó con quý vị có thể tham gia: ví dụ: Câu Lạc Bộ Nam Sinh/Nữ Sinh, phòng tập thể dục, lớp thể dục nhịp điệu, công viên, sân chơi, chương trình công viên và giải trí, thư viện, rạp chiếu phim, nhà hàng, và trung tâm mua sắm.

Từ những ý tưởng này, quý vị có thể xác định các kỹ năng mà con quý vị cần học để tham gia vào cộng đồng và tích hợp các kỹ năng này vào IEP. Ví dụ:

(1)  Suzanne sẽ học cách mua sắm độc lập các mặt hàng tạp hóa từ danh sách hình ảnh, chọn các mặt hàng từ kệ, đưa tiền và nhận tiền thừa, được đo lường bằng sự quan sát của giáo viên ba lần mỗi tuần;

(2)  Được tham gia vào cơ sở làm việc cộng đồng, Stephen sẽ dọn, lau bàn và quét sàn theo tiêu chuẩn cạnh tranh, được đo lường bằng sự quan sát của giáo viên và nhà tuyển dụng, trong một giờ hai lần mỗi tuần;

(3)  Khi ở nhà hàng, Joseph sẽ gọi đồ ăn và cảm ơn người phục vụ trong 80% thời gian, được đo lường bằng sự quan sát của giáo viên.

Bạn dạy kèm hoặc bạn bè thân thiết tại trường học của con quý vị cũng có thể giúp thúc đẩy sự hòa nhập trong cộng đồng. Các trẻ này có thể được khuyến khích:

  • Đến chơi nhà quý vị;
  • Mời con quý vị đến chơi nhà của các trẻ này; hoặc
  • Tham gia cùng với con quý vị trong hoạt động hoặc tổ chức  cộng đồng.