Menu Close

(8.24) តើមានច្បាប់ដែលហាមឃាត់យ៉ាងជាក់លាក់លើការរៀបចំ​កម្មវិធី ឬបច្ចេកទេសផ្នែក​អាកប្បកិរិយាមួយ​ចំនួន​​ដែរឬទេ?

(8.24) តើមានច្បាប់ដែលហាមឃាត់យ៉ាងជាក់លាក់លើការរៀបចំ​កម្មវិធី ឬបច្ចេកទេសផ្នែក​អាកប្បកិរិយាមួយ​ចំនួន​​ដែរឬទេ?

បាទ/ចាស​។ តាមច្បាប់របស់រដ្ឋ “អន្តរាគមន៍បន្ទាន់” ដូចជាការ​ចាប់​ចង និងការ​ដាក់​ឲ្យនៅដាច់​ដោយឡែកពី​គេ​ជាដើម អាច​ត្រូវបានប្រើប្រាស់​តែក្នុងករណី​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

 1. កូនរបស់អ្នកបង្ហាញ​​អាកប្បកិរិយាស្តែងចេញមក​ដោយ​ឯកឯង​ និងមិន​អាច​​ដឹង​​ជាមុន​បាន​ ហើយ​
 2. អាកប្បកិរិយានេះបង្ហាញពីការបង្ករ​គ្រោះថ្នាក់លើ​​រាងកាយធ្ងន់ធ្ងរដ​ល់​សិស្ស​នោះ​ ឬអ្នកដទៃទៀត ហើយ​
 3. អាកប្បកិរិយាគ្រោះថ្នាក់នោះ មិនអាចការពារបានភ្លាមៗដោយប្រើប្រាស់​វិធាន​ការឆ្លើយតប​ដែលមានការ​រឹត​ត្បិតតិចតួចជាជាង​​ការប្រើប្រាស់​អន្តរាគមន៍​បន្ទាន់នេះ​​។

អន្តរាគមន៍បន្ទាន់ មិនអាចយកទៅ​ប្រើប្រាស់​​ជំនួស​ផែនការអន្តរាគមន៍​អាកប្បកិរិ​យា​​វិជ្ជមាន​ដែល​មាន​រយៈពេលយូរ​ជាង​កម្រិត​នៃ​ភាព​ចាំបាច់​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​អាកប្បកិរិ​យានោះទេ​​ ឬមិន​ប្រើប្រាស់​ប្រើ​កម្លាំង​លើសពី​កម្រិត​នៃ​ភាព​សមស្រប​ និងចាំបាច់នៅក្នុងស្ថានភាព​នោះ​។ [Cal. Ed. Code Sec. 56521.1.]

ច្បាប់​​រដ្ឋចែងនូវ​គោលការណ៍ណែនាំយ៉ាងជាក់លាក់ស្តីពីការដោះស្រាយ និង​ការ​ច​ង​ក្រង​ឯកសារស្តីពី​ករណី​បន្ទាន់​​ផ្នែក​អាកប្បកិរិយា។ បន្ទាប់ពីអន្តរាគមន៍បន្ទាន់ សាលាត្រូវទាក់ទងឪពុកម្តាយ/អាណាព្យាបាល​ ក្នុងរយៈពេលមួយ​ថ្ងៃនៃ​ថ្ងៃ​សិក្សា​​​។ លើសពីនេះទៀត សាលាត្រូវបំពេញ​ “ភ្លាមៗ” នូវរបាយការណ៍បន្ទា​ន់ផ្នែក​អាកប្បកិ​រិ​យា ( Behavioral Emergency Report, BER) ដែលនឹង​ត្រូវរក្សាទុកនៅ​ក្នុ​ង​សំណុំ​ឯកសាររបស់សិស្ស។ របាយការណ៍ BER ត្រូវតែមាន៖

 1.   ឈ្មោះ និងអាយុរបស់បុគ្គលដែលមានតម្រូវការពិសេស។
 2.   មជ្ឈដ្ឋាន​ និងទីតាំងនៃហេតុការណ៍​។
 3.   ឈ្មោះបុគ្គលិក ឬអ្នក​ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត​។
 4. ការពិពណ៌នាអំពីហេតុការណ៍​ និងអន្តរាគមន៍បន្ទាន់​ដែល​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ ហើយ​​ថាតើសិស្សបច្ចុប្បន្នមានផែនការ​ BIP ដែរឬអត់​។ និង
 5. ពត៌មានលម្អិតនៃការរងរបួសដែលសិស្ស​ ឬអ្នកដទៃទៀតបាន​ទទួល​រង​  រួមទាំងបុគ្គលិកផងដែរ​។

[Cal. Ed. Code Sec. 48915.1(e).]

រាល់របាយការណ៍​ BER ទាំងអស់ត្រូវតែបញ្ជូនបន្ត និងត្រួតពិនិត្យភ្លាមៗ ដោយ​រដ្ឋ​បាល​ដែលទទួលបាន​ការ​​ចាត់តាំង។ [Cal. Ed. Code Sec. 56521.1(f).] ប្រសិនបើរបាយការណ៍​ BER ត្រូវបានសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ​អំពីសិស្ស​ដែលមិនមានផែនការ​ BIP ពេលនោះ​សាលាត្រូវកំណត់ពេលប្រជុំ IEP ក្នុងរយៈ​ពេលពីរថ្ងៃ​ ដើម្បីពិភាក្សា​ថាតើ​ត្រូវការផែនការ​នេះ​ដែរ​ឬ​អត់​​។ ប្រសិនបើ​សិស្ស​មាន​ផែនការ​ BIP ហើយហេតុការណ៍​នោះពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បញ្ហាអាកប្បកិរិយាធ្ងន់ធ្ងរ​ដែល​មិន​បាន​កត់សម្គាល់​ឃើញពីមុនមក​ ឬអន្តរាគមន៍ដែលបានបង្កើត​​ឡើងពី​មុន​មក​គ្មានប្រសិទ្ធភាព ពេល​នោះ កម្មវិធី IEP គួរតែជួបប្រជុំ​ដើម្បី​កំណត់ថា​តើ​ត្រូវ​កែប្រែផែនការ​ BIP ដែរ​ឬទេ។ [Cal. Ed. Code Sec. 56521.1(g)-(h).]

សូម្បី​តែក្នុងករណីបន្ទាន់ (និងនៅ​ក្នុងសេវាកម្មអាកប្បកិរិយាផ្សេងទៀតទាំងអស់) អន្តរាគមន៍បន្ទាន់​ដែល​ប្រើ​ដោយមណ្ឌលសិក្សាធិការ មិនអាចបណ្តាល​ឲ្យ​មាន​ការ​ឈឺចាប់ ឬរបួសឡើយ។ [Cal. Ed. Code Secs. 56520(a)(4), 56521.2(a).] អន្តរាគមន៍បន្ទាន់ដែលត្រូវហាមឃាត់ជាក់លាក់ រួមមាន​៖

 1.  ការ​បង្កឲ្យមានការឈឺចាប់លើរូបរាងកាយ រួមមានការឆក់អគ្គិសនី​ជាដើម​។
 2.  ការបញ្ចេញជាតិពុលមានគ្រោះថ្នាក់​ ឬការ​បាញ់ស្ព្រាយ​ធុំ​ខ្លឹន​មិនល្អ​ ចំហា​យ​​ ឬ សារធាតុផ្សេងទៀត​នៅ​ជិត​​មុខសិស្ស
 3.  មិន​ឲ្យគេងបានគ្រប់គ្រាន់ មិនឲ្យញ៉ាំអាហារ ទឹក ទីជម្រក កន្លែងគេង ភាព​សុខស្រួលផ្នែករាងកាយ ឬការចេញចូល​ទៅក្នុង​កន្លែងបន្ទប់ទឹក។
 4.  ការ​ធ្វើឲ្យសិស្សទទួលរង​ការធ្វើបាប​តាមរយៈពាក្យសម្តី​ ការសើចចំអក​ ការ​ធ្វើឲ្យខ្មាស់គេ។
 5.  ប្រើប្រាស់វត្ថុដែលទប់មិនឲ្យដៃ​ជើង​​កម្រើកបាន​។
 6.  ចាក់សោដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេ។
 7.  រារាំងមិនឲ្យមាន​ការ​គ្រប់គ្រងសមស្របទៅលើបុគ្គលនោះ​ និង
 8.  រារាំង​មិន​ឲ្យ​បុគ្គល​នោះ​ប្រើប្រាស់​ឥន្ទ្រីយារម្មណ៍​​ណាមួយ​របស់ខ្លួន​។​

[Cal. Educ. Code Sec. 56521.2(a).]

ប៉ុន្តែក្នុងករណីមានភាពបន្ទាន់ផ្នែក​អាកប្បកិរិយា បុគ្គលិកសាលាដែល​បានទទួល​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ត្រឹមត្រូវ​ អាចប្រើប្រាស់វិធានការ​ចង​ទប់ដោយ​ដេកផ្ងារ​ឬ​ផ្កាប់​។ [Cal. Ed. Code Sec. 56521.1(d)(2).]