Menu Close

(4.13) តើអ្នក​តំណាង​សហជីព​គ្រូបង្រៀន​ ឬអង្គការ​ណាមួយ​អាចចូលរួម​កិច្ច​​ប្រជុំកម្មវិធី​ IEP បានដែរឬទេ?

(4.13) តើអ្នក​តំណាង​សហជីព​គ្រូបង្រៀន​ ឬអង្គការ​ណាមួយ​អាចចូលរួម​កិច្ច​​ប្រជុំកម្មវិធី​ IEP បានដែរឬទេ?

ឪពុកម្តាយ ឬ​មណ្ឌលសិក្សាធិការ​ មានឆន្ទានុសិទ្ធិ​ក្នុងការ​អញ្ជើញ​បុគ្គល​នានា​ដែលមានចំណេះ​ដឹង​ និង​ជំនាញ​ឯកទេសពិសេស​ពាក់ព័ន្ធនឹង​សិស្ស​​នោះ​ មក​កាន់​កិច្ច​ប្រជុំបាន​។ ដោយសារតែ​អ្ន​កតំណាង​សហជីព​គ្រូបង្រៀន​ ជាទូទៅ អាច​​មានក្តី​កង្វល់​ចំពោះ​អត្ថប្រយោជន៍របស់គ្រូ​បង្រៀន ​ជាជាង​អត្ថប្រយោជន៍​សិស្ស​ ហើយអាច​នឹង​មិនមានចំណេះដឹង​ ឬ​ជំនាញឯកទេស​សំ​ខាន់ៗ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សិស្ស​ ដូច្នេះ​អ្នក​តំណាងទាំង​នោះ​មិនសមស្រប​ក្នុងការ​ចូល​រួម​នោះទេ​។ [34 C.F.R. Sec. 300.321(a)(6); Cal. Ed. Code Sec. 56341(b)(6).]