Menu Close

(4.45) តើកម្មវិធី​ IEP ត្រូវអនុវត្ត​នៅពេលណា?

(4.45) តើកម្មវិធី​ IEP ត្រូវអនុវត្ត​នៅពេលណា?

កម្មវិធី​ IEP ត្រូវអនុវត្ត​ “ឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើបាន​” បន្ទាប់​ពី​កិច្ចប្រជុំ​ IEP។ គួរ​តែ​គ្មានការពន្យារពេល​មិនសមស្របណាមួយ​នៅក្នុង​ការ​ផ្តល់ការ​អប់រំ​​ពិសេស​ និង​សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធនោះទេ ហើយ​កម្មវិធី IEP ត្រូវតែ​បញ្ជាក់ពីកាលបរិច្ឆេទ​ដែល​បា​ន​​​គ្រោង​ទុក​សម្រាប់ការផ្តួចផ្តើមបង្កើត​សេវាកម្ម​នានា​។ [34 C.F.R. Secs. 300.​320​(a)(7) & 300.323; Cal. Ed. Code Sec. 56344(b).] ច្បាប់នេះ​តម្រូវ​ឲ្យកម្មវិធី​ IEP​ មានសុពលភាព​​អនុវត្ត​ ​សម្រាប់​សិស្ស​ម្នាក់ៗ​ នៅ​ពេលច្បាប់ផ្តើម​ឆ្នាំសិក្សា​។ [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(2); 34 C.F.R. Sec. 300.323(a); Cal. Ed. Code Sec. 56344(c).]