Menu Close

(2.18) Tôi có thể chuẩn bị gì cho con tôi trước khi thẩm định?

(2.18) Tôi có thể chuẩn bị gì cho con tôi trước khi thẩm định?

Hãy giải thích cho trẻ một cách ngắn gọn và đơn giản. Quý vị có thể nói với trẻ một số điều như: (Con sẽ làm việc với một cô/chú giống như thầy/cô giáo của con và cô/chú đó sẽ cho con xem tranh, chơi trò chơi, làm toán, tập đọc cũng như vẽ vời đôi chút). Như vậy, con quý vị sẽ có ý niệm khái quát về những gì sắp diễn ra.