Menu Close

(2.45) Vụ kiện [Larry P. v. Riles] là gì? Nguồn gốc của vụ kiện này?

(2.45) Vụ kiện [Larry P. v. Riles] là gì? Nguồn gốc của vụ kiện này?

Vụ kiện [Larry P. V. Riles (Larry P.)] được nộp đơn vào năm 1971 khi năm trẻ em người Mỹ gốc Phi được xếp vào các lớp giáo dục đặc biệt dành cho “người chậm phát triển tâm thần giáo dục” (educable mentally retarded, EMR) tại Học Khu Thống Nhất San Francisco nộp đơn kiện lên Tòa Án Học Khu Liên Bang Bắc California, khiếu nại rằng họ đã bị xếp nhầm vào các lớp EMR dựa trên thành tích trong các bài kiểm tra trí tuệ thiên về chủng tộc và phân biệt đối xử. [Larry P. v. Riles, 495 F. Supp. 926 (N.D. Cal. 1979).] Vụ kiện cũng khiếu nại rằng tổng số học sinh người Mỹ gốc Phi được xếp vào các lớp EMR không cân xứng so với số học sinh người Mỹ gốc Phi trong hệ thống học khu.

Tòa án đã ra phán quyết có lợi cho các học sinh và Học Khu đã bị cấm sử dụng các bài kiểm tra IQ để xác định hoặc xếp học sinh người Mỹ gốc Phi vào các lớp học EMR. Phán Quyết được giữ nguyên trong lần kháng cáo vào năm 1984. [Larry P. v. Riles, 793 F.2d 969 (9th Cir. 1984).] Tòa Án đã triển khai phán quyết của mình trong vụ án bằng cách cấm sử dụng bài kiểm tra IQ đối với tất cả học sinh người Mỹ gốc Phi được giới thiệu các dịch vụ giáo dục đặc biệt.

Vụ kiện [Crawford v. Honig] tại tòa án học khu liên bang đã thúc đẩy việc tái kiểm tra các quyền của trẻ em đa văn hóa trong chương trình giáo dục đặc biệt.  Vụ án này không thừa nhận phán quyết của vụ [Larry P.] về việc cấm sử dụng các bài kiểm tra IQ cho trẻ em người Mỹ gốc Phi và, về sơ bộ, đã dẫn đến việc ba trẻ em người Mỹ gốc Phi được phép làm bài kiểm tra IQ theo mong muốn của phụ huynh các trẻ này. Sau khi Tòa Án Phúc Thẩm Lưu Động Khu Vực Chín xác nhận vụ Crawford, CDE đã ban hành Tư Vấn Pháp Lý vào Tháng 10 năm 1994, tiếp tục chỉ thị cấm kiểm tra IQ. [Xem Crawford v. Honig, 37 F.3d 485 (9th Cir. 1994).]