Menu Close

(5.21) Con tôi có thể nhận được liệu pháp thị giác như một dịch vụ liên quan không?

(5.21) Con tôi có thể nhận được liệu pháp thị giác như một dịch vụ liên quan không?

Có, nếu con quý vị cần liệu pháp thị giác để được hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt. Liệu pháp thị giác có thể bao gồm hướng dẫn khắc phục và/hoặc phát triển được cung cấp trực tiếp bởi, hoặc tham khảo ý kiến với kỹ thuật viên đo thị lực, bác sĩ nhãn khoa hoặc bởi một bác sĩ hoặc bác sĩ phẫu thuật được cấp phép có trình độ khác.  [5 C.C.R. Sec. 3051.75.]