Menu Close

(6.42) Ưu và nhược điểm của hòa giải là gì?

(6.42) Ưu và nhược điểm của hòa giải là gì?

Hòa giải được khuyến khích vì thủ tục này cho cả hai bên một cơ hội khác để đạt được thỏa thuận. Một hòa giải viên công tâm làm tăng khả năng giải quyết tranh chấp. Phiên hòa giải không làm thay đổi thời hạn 45 ngày, mặc dù đôi khi phụ huynh được yêu cầu gia hạn thời gian 45 ngày để hỗ trợ quá trình hòa giải. Từ quan điểm chiến thuật, hòa giải thường cung cấp cho phụ huynh nhiều thông tin hơn về quan điểm của học khu. Những thông tin như vậy có thể có ích nếu có phiên điều trần theo thủ tục pháp lý.

Tuy nhiên, hòa giải đòi hỏi thêm nhiều thời gian và công sức. Có thể tốt nhất là khước từ hòa giải nếu quý vị có tranh chấp gấp rút về thời gian. Tuy nhiên, trước khi khước từ hòa giải, hãy chắc chắn rằng quý vị đã chuẩn bị để tiến hành phiên điều trần theo thủ tục pháp lý. Khước từ hòa giải có thể khiến phiên điều trần theo thủ tục pháp lý được lên lịch sớm hơn so với khi quý vị tham gia buổi hòa giải.