Menu Close

(6.74) Có luật liên bang nào khác giúp tôi nếu tôi kiện học khu vì thiệt hại tài chính không?

(6.74) Có luật liên bang nào khác giúp tôi nếu tôi kiện học khu vì thiệt hại tài chính không?

Có. Luật này không rõ ràng lắm, nhưng một vài tòa án đã cho phép học sinh và phụ huynh giáo dục đặc biệt khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại tài chính theo IDEA kết hợp với mục 1983 của Tiêu đề 42 của Bộ Luật Hoa Kỳ, một đạo luật về “dân quyền” của liên bang. [Emma C. v. Eastin, 985 F. Supp. 940 (N.D. Cal. 1997); Goleta Union Elementary Dist. v. Ordway, 166 F. Supp. 2d 1287 (C.D. Cal. 2001), reconsideration denied, 248 F. Supp. 2d 936 (C.D. Cal. 2002 F.2d 591 (9th Cir. 1992) (quan điểm chưa xuất bản) (cho phép nguyên đơn theo đuổi kiện thiệt hại theo IDEA). Tuy nhiên, không phải tất cả tòa án đều cho phép yêu cầu bồi thường thiệt hại tài chính. [Alex G. ex el. Stephen G. v. Board of Trustees of Davis Joint Unified Sch. Dist., 332 F. Supp. 2d 1315, 1319 (E.D. Cal. 2004).] Ngay cả những tòa án cho phép phụ huynh khởi kiện đòi tiền cũng miễn cưỡng đồng ý cấp các yêu cầu bồi thường vì họ không muốn đặt quá nhiều gánh nặng tài chính cho các trường học. Thay vào đó, các tòa đề nghị tốt hơn là hoàn trả các chi phí thực tế hoặc đền bù bằng giáo dục hoặc dịch vụ hơn là trao tiền cho những đau đớn và các thiệt hại vì bị đau khổ hoặc trừng phạt. [Emma C., 985 F. Supp. at 945; Goleta Union Elementary District, 166 F. Supp. 2d at 1296.]

Ngoài ra, mặc dù một số tòa án cho phép các khiếu nại chống lại cá nhân các quan chức giáo dục, nhưng những người này vẫn có thể “miễn nhiễm” với vụ kiện nếu họ không được biết đến một cách hợp lý rằng hành động của họ đã vi phạm quyền hợp pháp rõ ràng. [Harlow v. Fitzgerald, 457 U.S. 800 (1982); Act Up!/Portland v. Bagley, 988 F.2d 868 (9th Cir. 1993); Goleta, 166 F. Supp. 2d at 1299.]