Menu Close

(6.68) Nếu thua trong phiên điều trần về giáo dục đặc biệt, tôi có phải trả phí luật sư của học khu không?

(6.68) Nếu thua trong phiên điều trần về giáo dục đặc biệt, tôi có phải trả phí luật sư của học khu không?

Có khả năng quý vị không phải trả phí luật sư của học khu khi học khu thắng trong phiên điều trần giáo dục đặc biệt. Tuy nhiên, các khoản phí có thể được trao cho “bên thắng” (bên thắng một số hoặc tất cả các vấn đề) nếu vụ việc được nhận thấy là “không đáng, không hợp lý hoặc không có cơ sở” – ngay cả khi vụ kiện không được tiến hành “với niềm tin sai lầm chủ quan” hoặc nếu vụ kiện được đưa ra nhằm bất kỳ “mục đích không chính đáng nào, như quấy rối, gây ra sự chậm trễ không cần thiết hoặc tăng chi phí kiện tụng không cần thiết.” [Christiansburg Garment Co. v. EEOC, 434 U.S. 412, 421 (1978); 20 U.S.C. Secs. 1415(i)(3)(B)(i)(II) and (III); 34 C.F.R. Sec. 300.517; Cal.

Ed. Code Sec. 56507(b)(2).] Thua trong một vụ kiện không nhất thiết có nghĩa là vụ việc đó không đáng, không phù hợp hoặc không có cơ sở.

Đối với vụ kiện được phát hiện là đã được đưa ra với mục đích không chính đáng, chẳng hạn để quấy rối bị đơn, Tòa Phúc Thẩm Liên Bang Khu Vực 9 (phụ trách California) có thể yêu cầu vụ án cũng phải được chứng minh là không đáng. [Townsend v. Holman Consulting Co., 929 F.2d 1358, 1362 (9th Cir. 1990).] Tuy nhiên, trong một trường hợp khác của Khu Vực 9, tòa quy định rằng “bằng chứng đáng kể” của việc quấy rối hoặc không đáng có thể đủ để trao các khoản phí luật sư cho bên thắng kiện. [Marsch v. Marsch, 36 F.3d 825 (9th Cir. 1994).] Quấy rối phải nghiêm trọng hơn là chỉ gây phiền nhiễu và sẽ được xác định một cách khách quan, thay vì chủ quan. Một loạt các khiếu nại chống lại cùng một bị đơn dựa trên việc các tuyên bố của luật đã không được chấp hành trong các vụ kiện liên quan đến cùng bị đơn đó có thể cấu thành hành vi quấy rối. [Zladivar v. City of Los Angeles, 780 F.2d 823, 831-32 (9th Cir. 1986), reversed on other grounds by Cooter and Gell v. Hartmax Corp., 496 U.S. 384 (1990).]

Những trường hợp phụ huynh được yêu cầu phải chi trả phí luật sư của học khu sau khi phiên điều trần theo thủ tục pháp lý về giáo dục đặc biệt không thành công là rất hiếm.  Quý vị không nên khởi kiện nếu không có cơ sở thực tế hoặc pháp lý và không nên có các hành động chỉ nhằm trì hoãn hoặc làm tăng chi phí của học khu khi biện hộ trong vụ kiện của quý vị.